26. ročník Veletrhu zdraví - videozáznamy

26. ročník Veletrhu zdraví - videozáznamy

Naši deváťáci si zahráli na filmaře – dokumentaristy. V rámci městem dotovaného projektu Inkubátor, jehož principem je vzdělávání dětí kulturními institucemi, natočili na školním Veletrhu zdraví tři typy dokumentárních filmů. Dokumenty vytvořili deváťáci v teoreticko-praktického workshopu Poznáváme sebe i svět filmem. Ten vznikl díky zapojení Centra dokumentárního filmu Jihlava do projektu Inkubátor. Děti tvořily metodami anketa, reportáž a observační dokument. Pracovalo se s dostupnou technikou – točilo se na obyčejnou ruční kameru, zvuk byl snímán přes mobilní telefony. Tři výsledné školní filmy z jihlavského Inkubátoru byly premiérově promítnuty 19. prosince v kině Dukla před publikem složeným z rodičů školáků - tvůrců, pedagogů a úředníků Krajského úřadu a města Jihlavy. Děti tu svoji práci také obhajovaly v besedě.

Tři výsledná videa můžete shlédnout na našem YouTube.

O práci našich filmařů vyšel v lednu 2019 článek v Jihlavských listech.

Fotky
Štítky