Geologická olympiáda - národní kolo

Geologická olympiáda - národní kolo

V úterý 7. května 2019 se konalo na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně celostátní kolo geologické olympiády. Tato soutěž probíhá ve dvou kategoriích. Kategorie B je určena středoškolákům a kategorie A žákům základních škol a nižších ročníků gymnázií. Naši školu reprezentoval Marek Man, kterému se podařilo poprvé v historii naší školy postoupit do celostátního kola a umístit se v náročné soutěži na krásném sedmém místě. Soutěž byla zaměřená nejen na teoretické znalosti, ale i na praktické dovednosti a na schopnosti logického úsudku. Soutěž probíhala na několika stanovištích, kde na soutěžící čekal elektronický test, praktické určování krystalových soustav, zkamenělin, minerálů a hornin, pracovalo se i s výbrusy hornin pod mikroskopem a plnily se úkoly v geoparku ve venkovním areálu fakulty. Následovalo bohaté občerstvení a na závěr slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Markovi blahopřejeme a přejeme mu mnoho dalších úspěchů v budoucím studiu.

Fotky
Geologická olympiáda - národní kolo Geologická olympiáda - národní kolo Geologická olympiáda - národní kolo Geologická olympiáda - národní kolo Geologická olympiáda - národní kolo Geologická olympiáda - národní kolo Geologická olympiáda - národní kolo Geologická olympiáda - národní kolo Geologická olympiáda - národní kolo Geologická olympiáda - národní kolo Geologická olympiáda - národní kolo
Štítky