Hodnocení dálkové výuky - březen

Žáci mají nyní čas na rozvíjení jiných dovedností než při běžné výuce. Pro samostudium je důležité vytvořit si systém pravidelné práce.

Osvědčilo se:
- stanovit si plán (možno podle rozvrhu, který je v Bakalářích)
- vybrat si, jak a co je možné zvládnout, případně se věnovat bonusovým úkolům
- provést sebehodnocení (jednoduchou formou – semafor, smajlíci, jednoduché zhodnocení; nejlépe zapsat k vyhotovenému úkolu

U nižších ročníků děkujeme rodičům za spolupráci. Rodiče žáků vyšších ročníků prosíme o vytvoření podmínek a podporu samostatné práce žáků.

Fotky
Štítky