1. rodičovská schůzka budoucích školáčků

1. rodičovská schůzka budoucích školáčků

Vážení rodiče,
zveme Vás na 1. rodičovskou schůzku budoucích školáčků, která se koná v úterý 19. června 2018 v 16:30 hodin v naší školní jídelně.

Program schůzky:

  1. Seznámení s třídní učitelkou
  2. Seznámení se Školním vzdělávacím programem naší školy
  3. Možnosti využití školní družiny, kroužků organizovaných při školní družině
  4. Informace o placení školní družiny a kroužku Aj
  5. Informace o školní jídelně a platbách za obědy
  6. Školní potřeby budoucích prvňáčků, které: – zakoupí škola – je třeba zakoupit rodiči
  7. Organizace zahájení a průběhu školního roku 2018/2019
  8. Různé
  • Rodiče budoucích prvňáčků obdrží seznam tříd do e-mailu v pondělí 11. června odpoledne.

Mgr. Pavel Říha
ředitel školy

 

Fotky
1. rodičovská schůzka budoucích školáčků