24. 5. 2021 - Změny v organizaci výuky a provozu školní jídelny (covid19)

Otevření škol.

Od 8. června nemusí mít žáci a vyučující respirátory během vyučovací hodiny. O přestávkách a ve společných prostorách povinnost nosit roušku zůstává.

Školní družina bude fungovat v časech 6:00 až 16:00 hod. 3. a 4. ročník se vrací do svých standardních oddělení. 5. ročník má ŠD v informačním centru.

Tělesná výchova může probíhat i nadále ve vnějších prostorech. Myslete na vhodné oblečení. Hudební výchova bohužel i nadále probíhá bez zpěvu.

Od 17. května přechází škola na přesnější PCR testování. Testování budeme provádět ve spolupráci s Cytogenetickou laboratoří Brno. Testy jsou ze slin. Testování bude probíhat 1x za 14 dní. Čas testování je pro všechny žáky v 7:50 hod. pro všechny žáky (bez rodičů). Žáci se budou testovat ve svých kmenových třídách najednou s třídním učitelem a u 1. až 3. ročníku ještě s vychovatelkou.

Nyní všechny žáky zadáváme do systému Covid Vysočina, ze kterého potom bude odeslána SMS s výsledkem testu na mobilní telefon zákonného zástupce. Pokud již je dítě v systému zadáno (absolvovalo již test na Covid), necháváme uvedený e-mail a telefon. Pokud dítě evidujeme nově, zadáváme telefon a e-mail 1. zákonného zástupce. Údaje můžete zkontrolovat, příp. změnit, po přihlášení do Bakalářů rodičovským účtem:

Pokud potřebujete udělat změnu, musíte v prvém horním rohu zaškrtnout Umožnit změny.

Výsledky testů budou do 24 hod. Test má platnost 7 dnů k doložení např. na tréninku, kadeřnictví apod. V případě pozitivního nálezu rozhoduje o dalším postupu Krajská hygienická stanice.

V pondělí 24. 5. se testují žáci 7. a 8. ročníku, další test pravděpodobně v pátek 4. 6. Pokud se žák nezúčastní PCR testování z důvodu nepřítomnosti ve škole v den testování, absolvuje po nástupu antigenní test a podstoupí PCR test v nejbližším termínu testování ve škole.

 

Žáci, kteří budou prezenčně ve škole, musí mít na obličeji ochranu (zdravotnická rouška, nanorouška, respirátor), není možná obyčejná látková rouška.

Pokud je žák na prezenční výuce přihlášený ke stravování, ale nemá o oběd zájem, musí si oběd zrušit do 8:00 daného dne. Výdej do jídlonosičů není možný z epidemiologických důvodů.

Kontakt na přihlašování a odhlašování obědů:
Jana Čeloudová
565 598 170
obedy@zsobreziny.cz

 

Školní družina

  • provoz 6:00 až 16:00 hod.
  • kroužky ŠD se nekonají
  • vyzvedávání dětí standardním způsobem (zvonky u hlavního vchodu)

 

V případě dotazů se na mě obraťte.
Přeji příjemný den.
S pozdravem
Mgr. Vladimír Nekvinda
ředitel školy

Fotky
Štítky