Individuální kariérové poradenství pro žáky 9. ročníku

Individuální kariérové poradenství pro žáky 9. ročníku ve školním roce 2018/2019

I v letošním školním roce mohou žáci 9. tříd, v případě zájmu, využít službu kariérového poradenství, kterou zajišťuje školní psycholožka Mgr. Nikola Cahová.

Cílem kariérového poradenství je pomoci žákům s volbou dalšího studijního a profesního směřování. Tato služba je určená pro žáky, kteří dosud nevědí, jaké povolání by v budoucnu chtěli vykonávat, na jakou střední školu se přihlásit. Případně žákům, kteří si svoji volbou nejsou jistí.

                Kariérové poradenství bude zahrnovat tři setkání žáka se školní psycholožkou, všechna proběhnou v době výuky po předchozí domluvě s příslušnými vyučujícími.

  • Úvodní konzultace k výběru střední školy
  • Psychologické testování zaměřené na osobnostní charakteristiky, intelektové předpoklady a profesní orientaci
  • Závěrečná konzultace k výběru střední školy a výsledkům psychologického testování

Rodiče následně obdrží písemnou zprávu s výsledky psychologického testování. V případě zájmu mohou výsledky psychologického testování převzít při osobní konzultaci se školní psycholožkou.

Termín: listopad 2018 – leden 2019

Přihlášení:

  • Osobně u školní psycholožky
  • Odevzdání informovaného souhlasu s využitím služby kariérového poradenství podepsaného rodiči do 26. 11. 2018

V případě dotazů kontaktujte školní psycholožku Mgr. Cahovou

Tel.: 565 598 161, Email: psycholog@zsobreziny.cz