Jazykové zkoušky z anglického jazyka na úrovni A2 a B1 (9. ročník)

Jazykové zkoušky z anglického jazyka na úrovni A2 a B1  (9. ročník)

I letos byla druhá polovina června pro žáky devátého ročníku velmi náročná. Mimo jiné skládali zkoušky z anglického jazyka na úrovni A2 a B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Pro zkoušku KET (na úrovni A) se letos rozhodlo 31 žáků a složitější variantu PET (na úrovni B1) skládalo 25 žáků. Naši deváťáci si tedy ověřili své za celých 9 let nabyté jazykové dovednosti ve čtení, poslechu, psaní a mluvení. Stejně jako vloni je i letos zkoušela středoškolská paní učitelka, která úroveň mnohých žáků velmi chválila. Výsledky zkoušek zůstávají tajemstvím až do slavnostního předávání certifikátů v úplném závěru školního roku. Oceňujeme, že všichni žáci tuto výzvu statečně přijali a těm úspěšným srdečně gratulujeme. Všem pak přejeme, aby jim cizí jazyky otevírali cestu do světa.

Zkoušky KET očima žáků:
Zkoušky hodnotím kladně. Byl jsem na ně pořádně připraven díky paní učitelce Marcele Kovářové, která pro nás připravila plno  procvičování a testů, díky nim jsem byl zcela připraven. V úterý ráno proběhly zkoušky KET, kde se začalo listening testem, poté následovalo reading and writing a nakonec nás čekal speaking test, kterého jsem se nejvíc bál, ale pak se ukázalo, že to byl nejlehčí test ze všech 3 testů. Tyto zkoušky pro mě byly zkušeností, která se mi bude v budoucnu hodit.

Tomáš Mlčák

Fotky
Jazykové zkoušky z anglického jazyka na úrovni A2 a B1  (9. ročník) Jazykové zkoušky z anglického jazyka na úrovni A2 a B1  (9. ročník) Jazykové zkoušky z anglického jazyka na úrovni A2 a B1  (9. ročník) Jazykové zkoušky z anglického jazyka na úrovni A2 a B1  (9. ročník) Jazykové zkoušky z anglického jazyka na úrovni A2 a B1  (9. ročník) Jazykové zkoušky z anglického jazyka na úrovni A2 a B1  (9. ročník) Jazykové zkoušky z anglického jazyka na úrovni A2 a B1  (9. ročník)
Štítky