Noc vědců v Praze na Albertově

Noc vědců v Praze na Albertově

Druhý výjezd badatelského kroužku proběhl o víkendu 27. až 29. září. Rozhodli jsme se, že páteční večer využijeme k návštěvě univerzity. Po příjezdu do Prahy jsme se proto rychle přesunuli na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, konkrétně na Ústav chemie, kde právě probíhala vědecko-popularizační akce Noc vědců. Konaly se tu přednášky a různé workshopy pro veřejnost se zaměřením na téma „Šetrně k planetě“. Pro velký zájem návštěvníků jsme se už bohužel nedostali do chemické laboratoře na komentovanou ukázku chemických experimentů, ale vyslechli jsme si ve zdejší posluchárně alespoň dvě zajímavé přednášky. První byla věnována těžbě nerostných surovin v subsaharské Africe a jejím dopadům na zdraví místních obyvatel a zdejší přírodu (prof. Vojtěch Ettler), na druhé přednášel dr. Michal Žák, kterého známe jako meteorologa z České televize. Ten na své přednášce vyvracel různé polopravdy a mýty, které se týkají probíhající klimatické změny. Tyto šířené dezinformace pak bývají často zneužívány odpůrci globálního oteplování. Na chodbě vysoké školy nás ale asi nejvíc zaujala obrovská interaktivní periodická tabulka prvků, ve které byly umístěny skutečné vzorky prvků. Vše bylo navíc dokonale propojeno s informačním systémem, který tabulku různě rozsvěcoval a názorně ukazoval různé vlastnosti prvků, například vzrůstající elektronegativitu, skupenství, radioaktivitu atd.

Fotky
Noc vědců v Praze na Albertově Noc vědců v Praze na Albertově Noc vědců v Praze na Albertově Noc vědců v Praze na Albertově Noc vědců v Praze na Albertově Noc vědců v Praze na Albertově Noc vědců v Praze na Albertově Noc vědců v Praze na Albertově Noc vědců v Praze na Albertově
Štítky