Odpadají kroužky pí. Daňkové

Z důvodu nemoci paní vychovatelky Daňkové odpadají v týdnu od 22. 11. 2021 všechny její kroužky ŠD.

Fotky
Štítky