Plán činnosti školy

Obsah:

 • Koncepce školy
 • Hlavní úkoly pro tento školní rok
 • Organizace školního roku - termíny
 • Metodická sdružení
 • Další vzdělávání učitelů
 • Rozvojové projekty na škole
 • Společné akce pro pracovníky školy
 • Kontaktní adresy
 • Kompetence pedagogické praxe
 • Hospitační záznam
 • Počty žáků
 • Personální zajištění školy
 • Rozmístění tříd
 • Rozdělení kompetencí
 • Zájmová činnost na škole
 • Řešení krizových situací
 • Výchovná komise školy
 • Vlastní hodnocení školy

Plán činnosti je k dispozici v příloze ve formátu pdf.