Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Budova školy.

Aktualizováno 29. 4. 2021

Vážení rodiče,
v příloze je k dispozici seznam přijatých předškoláků do 1. tříd.

Souhrn zápisu:
celkem žáků u zápisu: 88
odklady: 10
přeřazeni na jinou školu: 2
zapsaní do 1. třídy: 76.

 

----------------------------------------------------

 

Zápis do 1. ročníku bude probíhat na naší škole elektronicky formou online schůzek v termínu od 16. dubna do 23. dubna 2021. Odkaz na online fomulář k zápisu je:
https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsobreziny/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41121

Formulář bude aktivní od 15. 4. od 21:00 hodin do 23. 4. do 12:00 hod. Termíny online zápisových schůzek jsou pátek 16. 4. od 14:00 do 17:00 hodin, sobota 17. 4. od 9:00 do 12:00 hodin a od pondělí 19. 4. do pátku 23. 4. vždy od 14:00 do 17:00 hodin. Na online schůzku se zapište (zaregistrujte) na tentýž den nejpozději do 13:00 hodin, jinak musíte vybrat termín v následujících dnech. (např. pokud se registrujete v úterý v 10 hodin, můžete se zapsat na úterní schůzky i na kterýkoli následující den, ale pokud se registrujete v úterý v 14 hodin, musíte si vybrat schůzku na následující dny).

MS Teams
Schůzky proběhnou v systému Microsoft Teams (odkaz na schůzku a návod k připojení obdržíte e-mailem po vyplnění registrace s výběrem termínu - viz výše uvedený online formulář). Podrobný návod k registraci je v příloze této stránky. Online schůzka nahrazuje klasický zápis a probíhá s dítětem a rodičem.

Upozorňujeme, že čas vyplnění elektronického formuláře pro zápis do 1. ročníku nemá vliv na pořadí žáků k přijetí - žáci budou přijati podle níže uvedených kritérií (to znamená, že jestli vyplníte formulář 16. dubna nebo např. 22. dubna neovlivňuje pořadí žáka v seznamu přijatých žáků).

Případné dotazy Vám rádi odpovíme na telefonním čísle 565 598 150 nebo na e-mailu: nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz

 

Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny 3 třídy prvního ročníku (maximum 90 žáků).

Přednostně budou přijati žáci podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy.
 2. Děti, kterým byl udělen ředitelem této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky.
 3. Děti, které mají sourozence, jenž je žákem této školy.
 4. Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy).

Pokud ředitel školy nebude moci v daném kritériu přijmout všechny děti, rozhodne o výběru dětí k přijetí do stanoveného počtu los.

Naším společným cílem je uplatnění žáků ve společnosti u nás i v zahraničí.

Zaměření školy:
Škola, která má zkušenosti a vytváří podmínky pro výuku cizích jazyků, uplatňování zdravého životního stylu a využívání moderních informačních technologií.

Naším cílem je:

 • poskytovat základní vzdělání všem dětem
 • vytvářet podmínky pro rozvoj potenciálu každého žáka
 • rozvíjet klíčové kompetence žáků
 • učit žáky kriticky myslet
 • uplatňovat pravidla formativního hodnocení
 • spolupracovat s rodiči v oblasti výchovy a vzdělání, zajišťovat vzájemnou informovanost
 • poskytovat výuku anglického jazyka od 1. ročníku a německého jazyka od 6. ročníku
 • umožňovat zapojení do projektu „Zdravá škola“ a mnoha dalších projektů na škole
 • umožňovat využívání informačního centra, internetu a moodle školy
 • dát žákům možnost zapojit se do spolupráce s partnerskými školami v zahraničí
 • připravovat nabídku pro účelné využití volného času
 • využívat grantových projektů zaměřených na výchovu a vzdělání

Za důležité považujeme, aby se žáci naučili:

 • vytvářet a dodržovat pravidla
 • prakticky využívat získané poznatky
 • hodnotit informace, umět se rozhodnout a nést za svá rozhodnutí zodpovědnost
 • formulovat a vyjadřovat své myšlenky, naslouchat druhým a vhodně reagovat
 • pozitivně přistupovat ke společné práci

 

Fotky