Změny v organizaci výuky a provozu školní jídelny (covid19)

Hurá do školy.

Opatření naplánovaná pro naši školu od 30. 11. 2020

Žáci, kterým byla nařízena karanténa, nesmí vstupovat do školy a školní jídelny!

Dobrý den, na základě nařízení vlády jsme připravili upravený plán, podle kterého bude výuka na naší škole od 30. 11. 2020 probíhat následovně:

 • prezenční výuka pro celý I. stupeň, tj. pro žáky 1. - 5. ročníku
 • prezenční výuka pro žáky 9. ročníku
 • rotační výuka pro žáky 6. - 8. ročníku a to následovně:
  • v týdnu od 30. 11. do 4. 12. a od 14. 12. do 18. 12. budou prezenčně ve škole 6. B, 6. C, 8. A, 8. B, 8. C
  • v týdnu od 30. 11. do 4. 12. a od 14. 12. do 18. 12. budou mít distanční výuku 6. A, 7. A, 7. B, 7. C
  • v týdnu od 7. 12. do 11. 12. a 21. - 22. 12. budou prezenčně ve škole 6. A, 7. A, 7. B, 7. C
  • v týdnu od 7. 12. do 11. 12. a 21. - 22. 12. budou mít distanční výuku 6. B, 6. C, 8. A, 8. B, 8. C
 • Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu, který je k dispozici v Bakalářích a na našich stránkách
  • žáci i učitelé jsou povinni nosit po celou dobu pobytu ve škole roušku (doporučujeme 1 náhradní v mikrotenovém sáčku)
 • Musíme dodržet homogenitu tříd, tj. jiné dělení jazykových skupin - rozdělíme danou třídu na 2 skupiny, žáci se nebudou míchat s jinou třídou
 • Družina bude fungovat od 6:00 do 16:00 hodin
  • 1. a 2. ročník používají pro vstup i vyzvedávání dětí stále prostřední vchod
  • 3. - 5. ročník používají pro vstup i vyzvedávání dětí hlavní vchod (při vyzvedávání zvonit na Informační centrum - IC)
  • ranní družina bude v kmenových třídách
 • Informační centrum je žáky II. stupně mimo provoz (během ranních a odpoledních hodin)
 • Kromě přípravy na přijímací zkoušky (9. r.) a zkoušky Movers (distančně) se kroužky nekonají!

 

Školní jídelna

 • Od 30.11. budou všem strávníkům, kteří budou prezenčně ve škole automaticky přihlášeny obědy.
  • Výdej obědů bude od 11:30-13:55 hod. po třídních skupinách s ohledem na daný rozvrh (viz příložený soubor v pdf)
  • Přihlašování i odhlašování bude možné přes internetové stránky, odhlášení oběda je možné do 8:00 ráno
    
 • Strávníci, kteří jsou na distanční výuce se musí před prvním odběrem oběda přihlásit telefonicky 565 598 170 nebo emailem obedy@zsobreziny.cz.
  • Po přihlášení jim bude již fungovat internetový přístup ve stejném režimu jako žákům v prezenční výuce.
  • Výdej obědů pro tyto strávníky probíhá odděleně.
  • Čas výdeje bude od 14:00-14:15 hod.
    
 • Strávníci k vyzvednutí oběda MUSÍ MÍT ČIP!
  • K vyřizování stravného a VYZVEDNUTÍ NÁHRADNÍ STRAVENKY je nutné přijít ráno 6:30-8:00hod. do kanceláře jídelny (6:00-6:30 hod. po telefonické domluvě tel. 565 589 170)
  • V průběhu výdeje je nutné zachovávat homogenní skupiny a navzájem se nemíchat
  • Je nutné dodržovat časový rozpis výdeje
 • Časy se mohou s vývojem epidemiologické situace a vydáváním vládních nařízení měnit. O případných změnách budeme včas informovat.

V Jihlavě 27. 11. 2020
Mgr. Vladimír Nekvinda
ředitel školy

Fotky
Štítky