LVK 2018 - Škola v přírodě 1. ročník

LVK - Škola v přírodě 1. ročník

8. 1. 2018 - 14:00 hod. Dojeli jsme všichni v pořádku, už jsme ubytovaní a venku sněží - hurá!

------------------

Informace – ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 1. ročník

8. 1. – 13. 1. 2018
Vedoucí kurzu: Mgr. Hana Špejtková
Instruktoři: Zdena Novoveská (zdravotnice), Ilona Kožená, Hana Špejtková, Simona Daňková, Petra Chvátalová, Adéla Píšová, Iva Špulková, Jan Findejs

Místo: Suchá Rudná, hotel Paramon
Sraz: 8. 1. 2018 v 7:45 před školou
Odjezd: 8. 1. 2018 v 8.00

Odjezd ze Suché Rudné: 13. 1. 2018 v 10:00
Návrat ke škole: 13. 1. 2018, mezi 13. – 14. hod. (jakmile vyjedeme, najdete přibližný příjezd na stránkách naší školy)

I v případě nepříznivých lyžařských podmínek se kurz uskuteční. Program zůstane nezměněn, pouze lyžařský výcvik bude nahrazen jinými sportovními aktivitami.

Storno poplatky budou řešeny individuálně.
Prosím Vás, nedávejte dětem mobily.
Každý den budou na stránkách naší školy informace a fotografie z daného dne.
Níže uvedené potvrzení (příloha v pdf) stačí podepsané od rodičů.

Částku 3600,- posílejte na účet školy do pátku 1. 12. 2017.

Číslo účtu: 26138681/0100

VS: rodné číslo dítěte

Poznámky: jméno dítěte

Fotky