Pomalé načítání dat

Dobrý den,
vzhledem k velkému počtu souběžně připojených uživatelů dochází ke zpomalování systému Bakaláři. Protože rychlost připojení nejsme schopni již navýšit (využíváme plně gigabitové připojení k serveru), byli vyučující požádáni o vkládání materiálů i o den dříve, ne jen v daný den na dané hodiny, abychom tak rozložili připojení žáků a tím i zatížení sítě do většího časového období. Zároveň upozorňujeme, že pokud vám nepůjdou otevřít Bakaláři na počítači, nemá cenu to současně zkoušet na mobilních telefonech, protože se tím ještě více zatíží daná linka.

Snažíme se rozložit distanční výuku do tří systémů, které jsou na sobě nezávislé a navzájem se nezatěžují:

  1. Bakaláři (zápisy z hodin, třídní kniha, zprávy v Komens, domácí úkoly)
  2. Moodle (velké soubory, prezentace, videa, odevzdávání prací žáků atd.)
  3. Office365 (online videkonference, chat)

Rozhodně nehodláme postihovat žáka za to, že se mu nešlo připojit na hodinu nebo má zrovna problém s počítačem. Pokud se žák následně ozve vyučujícímu a domluví se na náhradním postupu, je vše v pořádku.

Pokud bude pravda, co slibuje ministr zdravotnictví a 1. stupeň se vrátí do školy po podzimních prázdninách, mělo by vytížení internetových linek klesnout o více než polovinu a s načítáním stránek by neměl být tak velký problém.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že tyto nelehké časy pro všechny žáky, rodiče i učitele (a především nemocné občany) zvládneme jak nejlépe to půjde.
za pracovníky školy Robert Srbecký, zástupce ředitele školy

Fotky
Štítky