Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020

Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020

Také toto léto se někteří současní a bývalí členové badatelského kroužku zapojili do péče o cenné mokřadní lokality v blízkém okolí Jihlavy, které má ve své péči sdružení Mokřady z.s. Práci na Popických a Lesnovských mokřadech jsme obětovali deset prázdninových dnů a společně odpracovali 270 hodin. Na mokřadech proběhlo pravidelné letní kosení podmáčených pozemků a odstraňování náletových dřevin. Naším úkolem bylo shrabat posečené rostliny a na plachtách je stahovat na určená místa. Kromě toho jsme také kopali novou tůňku pro obojživelníky na rašeliništi Huntov u Markvarce poblíž Nové Cerekve. Věříme, že naši pomoc přírodě ocení především vzácní a chránění obyvatelé mokřadů - ohrožené druhy žab a čolků, užovky, slepýši a rozmanitý hmyz a ptactvo.


 

Fotky
Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020
Štítky