Řešení krizových situací

Každý z nás se někdy může ocitnout v nouzi. Uvádíme proto stručný seznam nejčastějších krizových situací a kontaktů, kam je možné se obrátit pro pomoc. K dispozici je dětem i jejich rodičům kromě třídního učitele i školní poradenský tým, který tvoří výchovné poradkyně, metodici prevence a školní psycholog.

Mgr. Petra Chvátalová – výchovná poradkyně pro 1. stupeň, kabinet výchovného poradce v 1. patře, telefon 565 598 161, chvatalova.petra@zsobreziny.cz

Mgr. Hana Krepčíková – výchovná poradkyně pro 2. stupeň, kabinet výchovného poradce ve 2. patře, telefon 565 598 159, krepcikova.hana@zsobreziny.cz

Mgr. Hana Hažmuková – školní metodik prevence, kabinet českého jazyka ve 3. patře,
telefon 565 598 156, hazmukova.hana@zsobreziny.cz

Mgr. Jan Findejs – školní metodik prevence (specializace na bezpečný internet), kabinet TV u tělocvičny, telefon 565 598 164, findejs.jan@zsobreziny.cz

Mgr. Nikola Cahová – školní psycholog, kabinet výchovného poradce pro 1. stupeň v 1. patře, telefon 565 598 161, psycholog@zsobreziny.cz
Konzultační hodiny: Po: 7:00 – 15:00, Út: 7:00 – 13:00, St: 7:00 – 15:00, Pá: 7:00 – 13:00, jindy po předchozí domluvě
(v současné době na rodičovské dovolené).

Ve škole také funguje schránka důvěry Vrba (vestibul, chodba u informačního centra).

 

Krizové situace

1. Opakovaný školní neúspěch
Ve škole poradí: výchovný poradce, školní psycholog
Mimo školu lze kontaktovat: Pedagogicko-psychologická poradna, Legionářů 6, Jihlava, www.pppji.cz, telefon 567 572 416, e-mail pppji@raz-dva.cz
Linka bezpečí – www.linkabezpeci.cz, telefon: 116 111 (bezplatné číslo, nonstop)
chat: chat.linkabezpeci.cz (pondělí – neděle 15-19 hod., o víkendech ještě navíc v čase 9-13 hod.)
e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz (odpověď do tří pracovních dnů)

2. Vztahy ve třídě, škole
Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Mimo školu lze kontaktovat: Linka bezpečí – viz bod číslo 1

3. Šikana
Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Mimo školu lze kontaktovat: Linka bezpečí – viz bod číslo 1

4. Konflikt s učitelem
Ve škole poradí: výchovný poradce, vedení školy, školní psycholog

5. Záškoláctví
Ve škole poradí: výchovný poradce

6. Psychické problémy dítěte (obavy ze školy, osamělost apod.)
Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Mimo školu lze kontaktovat: Linka bezpečí - viz bod číslo 1
Středisko výchovné péče, Vrchlického 2743/16, Jihlava, telefon 778 409 218, e-mail: florianova@ddssjihlava.cz
Psychocentrum, Pod Příkopem 4, Jihlava, www.psychocentrum.cz, telefon 567 308 855, e-mail: psychocentrum@volny.cz

7. Psychiatrické problémy dítěte
Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Mimo školu lze kontaktovat: MUDr. Emil Herr (pedopsychiatrická ordinace), Brněnská 455/54, Jihlava, telefon 567 552 252

8. Vztahy s vrstevníky, láska
Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Mimo školu lze kontaktovat: Linka bezpečí – viz bod číslo 1

9. Problémy doma
Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Mimo školu lze kontaktovat: Psychocentrum – viz bod číslo 6
Linka bezpečí – viz bod číslo 1

10. Návykové látky (alkohol, kouření, drogy)
Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Mimo školu lze kontaktovat: Centrum U Větrníku, U Větrníku 17, Jihlava, www.kacko-ji.estranky.cz, telefon 567 310 987, 736 523 675, e-mail: kacko.jihlava@charita.cz
Ambulance pro léčbu závislostí - MUDr. Juraj Tkáč - Vrchlického 57, Jihlava, telefon 567 574 555, 605 717 470

11. Internet, telefon, sociální sítě
Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce
Mimo školu lze kontaktovat: Linka bezpečí – viz bod číslo 1

12. Gambling, pc hry
Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce
Mimo školu lze kontaktovat: Ambulance pro léčbu závislostí – viz bod číslo 10

13. Poruchy příjmu potravy
Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Mimo školu lze kontaktovat: Psychocentrum – viz bod číslo 6
Více informací: www.pppinfo.cz

14. Svědek
Pokud jste se stali svědky toho, že je někomu z vašeho okolí ubližováno (nejen ve škole, ale i mimo ni) nebo se dostal do jiné tíživé situace, kterou sám nedokáže zvládnout, nebuďte lhostejní a svěřte se učiteli, ke kterému máte důvěru. Nikdo z nás neví, kdy bude sám potřebovat pomoc druhých.