Školní jídelna - připomenutí čipů

Připomínáme strávníkům, že k vyzvednutí oběda MUSÍ MÍT ČIP! K vyřizování stravného a VYZVEDNUTÍ NÁHRADNÍ STRAVENKY je nutné přijít ráno 6:30-8:00 hod. do kanceláře jídelny (6:00-6:30 hod. po telefonické domluvě tel. 565 589 170). V průběhu výdeje je nutné zachovávat homogenní skupiny a navzájem se nemíchat. Je nutné dodržovat časový rozpis výdeje.

Fotky
Štítky