Slavnostní otevření mokřadní učebny Skalka

Slavnostní otevření mokřadní učebny Skalka

Ve čtvrtek 11. dubna jsme se zúčastnili slavnostního otevření nové mokřadní učebny v Jihlavě. První mokřadní učebna Kalvárie vznikla před dvěma lety u rybníčku před naší školou, naši žáci tehdy vykopali dvě tůňky pro obojživelníky a od té doby tůňky udržujeme a využíváme při výuce. Druhá mokřadní učebna se nachází na Skalce a vznikla vyčištěním zaniklého koupaliště. Na obnově se podílel spolek Mokřady, ochrana a management, se kterým dlouhodobě spolupracujeme, ČSOP Jihlava a další dobrovolníci. Po krátkém úvodním slovu zástupců zúčastněných organizací a města Jihlavy následovalo i malé občerstvení. Zajímavé byly i ukázky živých obojživelníků, které jsme si mohli prohlédnout v akváriích. Jsme rádi, že nám v Jihlavě vznikla další vodní plocha, která pomůže nejen obojživelníkům a kterou můžeme využít i my při výuce. Děkujeme!

Fotky
Slavnostní otevření mokřadní učebny Skalka Slavnostní otevření mokřadní učebny Skalka Slavnostní otevření mokřadní učebny Skalka Slavnostní otevření mokřadní učebny Skalka Slavnostní otevření mokřadní učebny Skalka Slavnostní otevření mokřadní učebny Skalka
Štítky