2019-2020

Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020 matouskova Út, 09/08/2020 - 12:51

Také toto léto se někteří současní a bývalí členové badatelského kroužku zapojili do péče o cenné mokřadní lokality v blízkém okolí Jihlavy, které má ve své péči sdružení Mokřady z.s. Práci na Popických a Lesnovských mokřadech jsme obětovali deset prázdninových dnů a společně odpracovali 270 hodin. Na mokřadech proběhlo pravidelné letní kosení podmáčených pozemků a odstraňování náletových dřevin. Naším úkolem bylo shrabat posečené rostliny a na plachtách je stahovat na určená místa.

Služby vedení školy o prázdninách srbecky Pá, 06/26/2020 - 14:56

Služby vedení školy o letních prázdninách (červenec, srpen 2020): středa 9:00 – 12:00 hod.

TOTÁLNÍ LUXUS srbecky Čt, 06/25/2020 - 19:11

Holky a kluci, dámy a pánové! Přijměte pozvání ke čtení školního "webočasopisu," který nese název TOTÁLNÍ LUXUS, a vznikl díky aktivitě, kreativitě a silné vůli některých žáků 9.B. Původně měl být časopisem tištěným, který byste si prolistovali a prohlédli. Ale život je změna a změna je život, přinášející situace nečekané jako například uplynulé tři měsíce, a proto tedy časopis čtete na internetu.

Školní jídelna - Informace ke konci školního roku 2019/2020 srbecky Čt, 06/18/2020 - 19:02

Odhlašování obědů v průběhu posledního školního týdne 22. 6. - 26. 6. 2020 bude možné pouze do pondělí 22. 6. do 14:00 hod., po té již nebude možné obědy odhlásit z důvodu vyrovnání finančního limitu ke konci školního roku.

Vyřizování stravného bude z důvodů hygienických opatření (vstupovat do jídelny v průběhu výdeje obědů mohou pouze strávníci) možné od pondělí 15. 6. od 7:00 hod. do 10:00 hod.

Docházka do školy během prázdnin srbecky Po, 06/08/2020 - 11:39

Vážení rodiče, v letošním školním roce můžeme vyjít vstříc zaměstnaným rodičům, a proto nabízíme zajištění docházky dětí z 1. stupně do školy o hlavních prázdninách. Aktivity dětí budou organizovat vychovatelky školní družiny. Všichni rodiče dětí z 1. stupně obdrželi dnes e-mailem tuto zprávu.

Návrat žáků do školních lavic srbecky St, 06/03/2020 - 10:34

Aktualizováno 3. 6. 2020

Ochrana zdraví a provoz na základní škole Otokara Březiny pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020

Žáci budou docházet 1x za týden vždy ve 13:00 podle stanoveného rozvrhu – dobrovolná účast
Forma setkání – třídnické hodiny – max. 15 žáků (při větším počtu bude třída rozdělena)

Příchod ke škole

  • Před školou udržovat odstup  

Vstup do školy

Den dětí srbecky Po, 06/01/2020 - 05:19

Všem našim žákům přejeme vše nejlepší k jejich svátku.

Omezení provozu ve školní jídelně srbecky Čt, 05/21/2020 - 14:35

Od 25. 5. bude jídelna vařit v omezeném provozu z důvodu přijatých hygienických opatření k pandemii covid-19.

Mytí rukou - leporelo pro děti srbecky Po, 04/06/2020 - 13:15

Státní zdravotní ústav vydal barevný letáček (v tištěné verzi ve formě leporela), který je v současné době velmi aktuální.

Hodnocení dálkové výuky - březen srbecky Ne, 04/05/2020 - 19:16

Žáci mají nyní čas na rozvíjení jiných dovedností než při běžné výuce. Pro samostudium je důležité vytvořit si systém pravidelné práce.

Osvědčilo se:
- stanovit si plán (možno podle rozvrhu, který je v Bakalářích)
- vybrat si, jak a co je možné zvládnout, případně se věnovat bonusovým úkolům
- provést sebehodnocení (jednoduchou formou – semafor, smajlíci, jednoduché zhodnocení; nejlépe zapsat k vyhotovenému úkolu