Ukončení 1. pololetí 2020/2021

Vysvědčení

Dnes jsme ukončili náročné 1. pololetí školního roku 2020/2021. Žáci 1. a 2. tříd obdrželi osobně od svých třídních učitelek výpisy známek (tyto výpisy se nevrací, zůstávají žákům). V hlavních předmětech mají žáci hodnocení doplněno slovně, to se zobrazí u 1. a 2. tříd ve výchovných opatřeních v Bakalářích (položka - oznámení rodičům).

Žákům 3. až 9. tříd výpisy známek předají třídní učitelé v nejbližším možném termínu, jakmile bude povolen prezenční systém výuky. Nyní mají všichni tito žáci možnost prohlédnout si elektronickou klasifikaci v Bakalářích, přičemž v poznámce u průběžné klasifikace mají u většiny předmětů uvedeno i slovní hodnocení. Toto slovní hodnocení je viditelné pouze v poznámce u průběžné klasifikace přes internetový prohlížeč, není viditelné v mobilní aplikaci.

Bližší informace o způsobu prohlížení klasifikace jsou k dispozici v příloze.

Fotky
Štítky