V Čechách nebo na Moravě? 5.A

V Čechách nebo na Moravě?   5.A

Ve vlastivědě jsme se dozvěděli mnoho informací o Marii Terezii. Bylo pro nás překvapení, když jsme zjistili, že tato císařovna musela řešit i situaci v Jihlavě. A to, kdo se bude starat o císařskou cestu. Zda správci na Moravě či v Čechách. Proto ustanovila hranici česko-moravskou. A aby to bylo všem jasné, nechala postavit hraniční kameny ve tvaru jehlanu. V Jihlavě se jich dochovalo několik. My jsme se vypravili na Královský vršek ke dvěma z nich. Také jsme si podle mapy mohli zjistit, zda bydlíme v Čechách či na Moravě.

Žáci z 5.A

Fotky
V Čechách nebo na Moravě?   5.A V Čechách nebo na Moravě?   5.A V Čechách nebo na Moravě?   5.A V Čechách nebo na Moravě?   5.A V Čechách nebo na Moravě?   5.A
Štítky