Veletrh zdraví

25. VELETRH ZDRAVÍ

v rámci projektu Cesty ke zdraví – táhneme za jeden provaz

15. listopadu 2017

 

Veletrh zdraví

 


Diskuzní fórum:
9:30 – 10:30     Informační centrum
Vize školy, o veletrhu zdraví, diskuze hostů, prohlídka školy
            
Dopolední program pro žáky:
8:10 – 13:30     Cca 35 aktivit pro žáky na podporu zdraví ve spolupráci s partnery

Odpolední program pro rodiče, přátele školy i veřejnost:
16:30 – 17:30    Vystoupení žáků v tělocvičně, prezentace zájmových aktivit

Doprovodný program
Výstava výtvarné a literární soutěže na téma zdravý životní styl
Výstava zdravých jídel a receptář jídel
Anketa zaměřená na zdravý životní styl
Prezentace projektů školy

Táhnout za jeden provaz pro nás znamená
ZNÁT CÍL A PODPOŘIT SE NAVZÁJEM

 

Veletrh zdraví je projekt na podporu zdravého životního stylu. Naplňuje všechny tři pilíře zásad Zdravé školy ( Zdravé prostředí, Zdravé učení a Otevřené partnerství).
Jedná se o dvoudenní projekt na podporu tělesného i duševního zdraví. První den prezentují žáci pohybové aktivity, které mohou v rámci zájmových činností ve škole navštěvovat, prezentovány jsou i některé zajímavé sportovní aktivity organizací v Jihlavě, do kterých jsou naši žáci zapojeni. V dopoledních hodinách druhého dne jsou žáci zapojeni do aktivit, které si předem zvolili, mohou se zúčastnit soutěže o zdravé jídlo, mohou prezentovat svoje výtvarné a literární práce na dané téma. Odpoledne probíhá prezentace vybraných aktivit pro veřejnost, zejména pro rodiče a naše bývalé žáky.

 

 

Veletrh zdraví