Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky

Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky

V pátek 14. června nás čekal letošní poslední výjezd badatelského kroužku. Odpoledne hned po škole jsme cestovali vlakem do Jaroměře a kvůli několika zpožděním jsme nakonec přijeli do cíle až pozdě večer a to nás ještě čekal pěší přesun do Josefova. Tato bývalá vojenská pevnost se stala naším útočištěm pro následující dny a my sami jsme bydleli ve starých kasárnách z doby Marie Terezie a jejího syna Josefa II., po kterém nese pevnost jméno. Druhá skupina z Prahy na nás už čekala a přichystala nám večeři. Druhý den ráno jsme se vypravili do ptačího parku Josefovské louky. Tak se jmenuje první nestátní rezervace pro ptáky v České republice, kterou vyhlásila Česká společnost ornitologická. Z příspěvků dobrovolných dárců byly vykoupeny luční pozemky v okolí Jaroměře, byl obnoven zavlažovací systém okolo bývalé pevnosti Josefov a začalo se zde hospodařit jiným způsobem, než je běžné. Poměrně brzy se sem začali stahovat vzácní ptáci, především bahňáci, díky kterým je dnes zdejší území unikátní v celé střední Evropě. Naším cílem bylo nejen si ptačí park důkladně prohlédnout a pozorovat jeho obyvatele, ale zapojili jsme se i do péče o rezervaci. Celé dopoledne jsme hrabali posečenou trávu na podmáčených pozemcích, kam nemůžou zajíždět stroje. Seno jsme odvezli do jaroměřské kompostárny. Také jsme nakládali a převáželi dřevěné kůly, které jsme odvezli na pastvinu, kde bude zřízena nová ohrada pro divoké koně, které v ptačím parku pomáhají s vypásáním trávy. Bylo úmorné horko, proto následovalo koupání ve Staré Metuje, která dosud přirozeně meandruje zdejší krajinou a je domovem i bobrů, a pozorování ptačích obyvatel pomocí dalekohledů. Měli jsme štěstí a pozorovali jsme ze vzácných druhů například jeřáby popelavé, vodouše rudonohé, kuklíky říční, bekasíny otavní, čejky chocholaté a husice nilské. Nevynechali jsme ani návštěvu pastviny divokých koní. Při návratu do Josefova jsme ještě pozorovali v loužích na bývalém vojenském cvičišti velmi vzácné žábronožky letní, kterým se tu také daří. Večer jsme si za pořádné večerní bouřky stihli ještě uvařit večeři a vyprávět si dlouho do noci. Atmosféra pevnosti byla při ozvěně hromů dokonalá, skoro to vypadalo, jakoby nás dobývala pruská armáda. V neděli 16. června pak následovalo balení, úklid ubytovny a dlouhý přesun domů do Jihlavy, kam jsme nakonec plní nových zážitků tentokrát už bez zpoždění šťastně dorazili.

Fotky
Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky
Štítky