Waterproject

Studijní výměnný pobyt - ČESKO - HOLANDSKO - Waterproject

Platba: 9000,- do 4. 4. 2023 na účet školy 26138681/5500. Variabilní symbol: rodné číslo žáka

Holandská část v Amsterodamu: 15. 4. – 22. 4. 2023

  • Předpokládaný odjezd od školy 15. 4. v 6:00, sraz v 5:30
  • Předpokládaný návrat ke škole 22. 4. v 9:00/10:00

Česká část v Jihlavě: 13. 5. – 19. 5. 2023

  • Předpokládaný příjezd Holanďanů ke škole 13. 5. v 21:00/22:00
  • Odjezd Holanďanů od školy 19. 5. večer

Plán akcí:

21. 3. – příprava na chemické pokusy (14:40 – 16:00)

11. 4. – příprava na chemické pokusy + informační schůzka pro zapojené žáky (14:40 – 16:00)

4. 4. – informační schůzka pro rodiče zapojených žáků (16:30)