Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří

Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří

Již potřetí měli někteří současní a bývalí členové badatelského kroužku možnost vypravit se o víkendu 11. – 13. září 2020 do Českého středohoří, aby se připojili k záchranné akci na podporu vzácných motýlů. V národní přírodní rezervaci Raná se vyskytuje na posledním místě našeho státu okáč skalní a do loňského roku i modrásek ligrusový, který však asi pravděpodobně tento rok vyhynul i zde. Dalším vzácným druhem je okáč metlicový, který kromě několika lokalit v Českém středohoří ještě přežívá v Českém krasu. Je vázaný na lesostep, kromě kvetoucích bylin, na kterých se živí dospělí motýli, potřebuje i trávu kostřavu ovčí, na které se vyvíjejí jeho housenky. Dospělí motýli potřebují navíc i stromy, na kterých přečkávají horké stepní léto, kdy je nedostatek vody. A právě okáčovi metlicovému jsme se při letošní brigádě na Rané rozhodli takové stanoviště přichystat. 
Kus bývalé pastviny jsme zbavili hustého porostu hlohů, šípků a trnek a ponechali jen mladé duby. Posekané křoví i vyhrabanou trávu jsme snášeli na plachtách k okraji pozemku. Důležitou prací bylo i zatírání čerstvých pařízků herbicidem, jinak by keře na jaře znovu vyrašily a celá naše práce by byla zbytečná. Na obnovené stepi bude probíhat pastva ovcí, takže by se novému zarůstání mělo zabránit i touto cestou. Věříme, že se na nově vyčištěné pastvině bude vzácným druhům okáčům dařit a nezmizí nadobro z české přírody. 
Díky krásnému počasí šla práce od ruky a našel se i čas na pozorování pro nás neobvyklých stepních organismů. Mezi nimi nás zaujali především sysli, kudlanky, exoticky vypadající pavouk stepník rudý a různé kobylky nebo sarančata. Prošli jsme se i po okolí a navštívili vyhlídkové vrcholy Raná i Oblík, odkud jsme měli fantastické výhledy na sopečnou krajinu Českého středohoří, která se jen tak neokouká. Určitě se sem zase v budoucnu vrátíme, možná už příští rok v červnu.


 

Fotky
Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří
Štítky