Žákovská samospráva

Žákovská samospráva - 22. 9. 2017

Představení předsedů jednotlivých tříd

 • Viz předsedové tříd 2017/2018

Plánovaná změna činnosti žákovské samosprávy (školního parlamentu)

Dva typy schůzek:

1. Spolupráce mezi vedením školy, předsedy žákovských samospráv, třídními učiteli a třídami

 • spolupracuje ředitel školy Pavel Říha

 • vzájemná informovanost o dění ve škole

 • spolupráce při zajišťování a organizaci školních akcí

 • vyhodnocování projektů, akcí, exkurzí apod.

 • připomínky ke školnímu řádu

 • řešení problémů ve třídních kolektivech

 • zajišťování výzdoby ve třídách a v celé škole

 • podíl na vytváření příjemné pracovní atmosféry ve škole

 

2. Spolupráce žákovské samosprávy s cílem podpořit vlastní aktivity žáků (aktivity, které by navrhovali a organizovali sami žáci)

                - spolupracuje metodička prevence Hana Hažmuková

- Ondřej Nevrkla – představení činnosti žákovských parlamentů – foto ze schůzek

- za 14 dní schůzka žáků se zájmem spolupracovat na akcích školy

 

Informace o změnách ve škole v průběhu prázdnin 2017

 • Výměna lina ve 2. poschodí pavilonu, dvou třídách a čtyřech kabinetech

 • Realizace úprav na chodbě v pavilonu C – postupné dokončení září

 • Rekonstrukce přestávkového dvora

  • Respektování řádu školního dvora

  • Využití v rámci tělesné výchovy a školní družiny

  • Využití na relaxaci o přestávkách – od jara 2018 (po zatravnění)

  • Využití k výuce

Informace o dalším plánovaném vybavení školy

 • Sedací souprava do přízemí pavilonu B (financuje Rada rodičů)

 • Dokončení relaxační zóny v pavilonu C

Co se ne vždy nedaří a musíme zlepšit

 • Zvedání židlí ve třídě na závěr vyučování

Šetrné zacházení se školním a osobním majetkem

 • Zachovejme si příjemné prostředí na chodbách, ve třídách, v jídelně i v okolí školy

Pravidla třídění odpadu

 • Viz pravidla

Pravidla účelného větrání

 • Viz pravidla

Oázy klidu na škole – v průběhu přestávek

 • UČKODO – 3. poschodí B

 • Učebna Aj – 2. poschodí B

 • Informační centrum – vyhrazený prostor – 1. poschodí B

 • IUC – 1. poschodí C

 • Pravidla pro využívání oáz klidu

  • Musí být zachováván naprostý klid (nejsou prostorem k diskuzím, hrám, konzumaci potravin apod.)

  • Žáci si sami chrání svůj klidový prostor

Každý narušitel dohodnutého pravidla musí být dozorem okamžitě vykázán

Učme se osobní zodpovědnosti za své chování ve škole i mimo ní