Žákovská samospráva

Žákovská samospráva (7. 12. 2018)

1. Informace o některých rozvojových projektech na škole

 1. Cesty ke zdraví – Energie nejen ze Slunce (Zdravá škola)
   1. sportovní den, environmentální aktivity, preventivní přednášky, Veletrh zdraví, Dílčí projekty
 2. Šablony – Cesty ke spolupráci 2
  1. školní roky 2018/1019, 2019/2020
  2. Školní psycholožka, Školní speciální pedagožka, Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, Projektové dny, Tandemová výuka, Klub pro žáky ZŠ

 

 1. Spoluprací k profesionalitě - 1. 10. 2016 – 30. 9. 2020
  1. Další vzdělávání a spolupráce učitelů

 

 1. Učíme se ze života pro život – KAP
  1. 2018 – 2020
  2. Cíl – podpora aktivizačních metod ve výuce na 2. stupni (8 vyučujících)
  3. Vybavení pro školu
   1. Sofrware – Corinth (lidské tělo, biologie zvířat, biologie rostlin, geologie, paleontologie, chemie, matematika fyzika, kultura
   2. Stavebnice Merkur 8 – 10x
   3. Stavebnice Teifoc – 10x
   4. Lego Mindstorms – 5x
   5. Měřící sada Pasco – 1x
   6. Tablety – mobilní učebna – 15x
   7. matematická gramotnost

 

 1. Waterproject – spolupráce s Holandskem

 

 1. Přeshraniční projekt BIG – kroužky německého jazyka, další vzdělávání učitelů

 

2. Provoz školní jídelny

 1. Šatna
  1. Odkládání oděvů
  2. Ne aktovky
  3. Pouze strávníci
 2. Jídelna
  1. Kultura stolování
  2. Chování – hlučné prostředí, chování ve frontě
  3. Respekt k potravinám – příliš mnoho zbytků, plýtvání ovocem
  4. Kvalitní strava – vysoký standard – chuť a nutriční hodnota
  5. Bez mobilů

 

3. Problém s používáním WC

 • Suterén a 3. poschodí pavilonu B
 • Udržme si naše prostředí tak, abychom se v něm všichni cítili příjemně

4. Kontrola tříd a šaten

 • 13. 12. – 7:15
 • Desky lavic bez nápisů a poškození, žádné věci v lavicích, pořádek ve všech skříňkách, výzdoba tříd, pořádek v šatnách
 • Vyklizení šaten před vánočními prázdninami

 

5. Úkol pro žákovskou samosprávu

 • Kontrola správné výšky židlí, kontrola třídění odpadu, kontrola větrání, kontrola třídy po jejím opuštění

 

6. Vánoční aktivity – viz rozpis

 

7. Anketní otázky pro předsedy tříd:

 1. Co jste v poslední době ve třídě řešili a podařilo se vám to vyřešit?
 2. Co se vám nedaří ve třídě v poslední době vyřešit? Co by vám mohlo pomoci?
 3. Z čeho máte ve škole v poslední době radost?

 

 

 

 

Příloha