Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

 • Výsledky přijímacího řízení jsou v příloze: "Anonymizované výsledky zápisu"

----------------------------------

Zápis do 1. tříd 2020/2021

Podrobný návod registrace naleznete v příloze této stránky - soubor: "Zapis_navod.pdf"

 • Návod si v klidu prostudujte a teprve potom začněte vyplňovat dané formuláře.
 • Není kam spěchat, pořadí registrace žádosti není kritériem pro přijetí!
 • Ukončení příjmu žádostí je 30. dubna 2020.

 

https://www.zapisyonline.cz/files/banners/vodorovne/ZapisyOnline%20468x60.png

Otevřete následující odkaz (i pokud žádáte o odklad):

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsobreziny/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ve školním roce 2020/21 budou otevřeny 3 třídy prvního ročníku.

Přednostně budou přijati žáci podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy.
 2. Děti, kterým byl udělen ředitelem této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky.
 3. Děti, které mají sourozence, jenž je žákem této školy.
 4. Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy).

Pokud ředitel školy nebude moci v daném kritériu přijmout všechny děti, rozhodne o výběru dětí k přijetí do stanoveného počtu los.

Naším společným cílem je uplatnění žáků ve společnosti u nás i v zahraničí.

Zaměření školy:
Škola, která má zkušenosti a vytváří podmínky pro výuku cizích jazyků, uplatňování zdravého životního stylu a využívání moderních informačních technologií.

Naším cílem je:

 • poskytovat základní vzdělání všem dětem
 • vytvářet podmínky pro rozvoj potenciálu každého žáka
 • rozvíjet klíčové kompetence žáků
 • učit žáky kriticky myslet
 • uplatňovat pravidla formativního hodnocení
 • spolupracovat s rodiči v oblasti výchovy a vzdělání, zajišťovat vzájemnou informovanost
 • poskytovat výuku anglického jazyka od 1. ročníku a německého jazyka od 6. ročníku
 • umožňovat zapojení do projektu „Zdravá škola“ a mnoha dalších projektů na škole
 • umožňovat využívání informačního centra, internetu a moodle školy
 • dát žákům možnost zapojit se do spolupráce s partnerskými školami v zahraničí
 • připravovat nabídku pro účelné využití volného času
 • využívat grantových projektů zaměřených na výchovu a vzdělání

Za důležité považujeme, aby se žáci naučili:

 • vytvářet a dodržovat pravidla
 • prakticky využívat získané poznatky
 • hodnotit informace, umět se rozhodnout a nést za svá rozhodnutí zodpovědnost
 • formulovat a vyjadřovat své myšlenky, naslouchat druhým a vhodně reagovat
 • pozitivně přistupovat ke společné práci

 

Fotky