Zápis do prvního ročníku

Odpoledne otevřených dveří pro budoucí prvňáčky bude v úterý 10. 4. 2018 od 14:30 do 16:00 hod.
V případě zájmu o konzultaci nebo prohlídku v jiném termínu kontaktujte vedení školy: riha.pavel@zsobreziny.cz, tel.: 565 598 100

Zápis do první třídy školního roku 2018/2019 se bude konat 20. a 21. dubna 2018.
- 20. dubna od 13:30 do 17:30 hod.
- 21. dubna od  8:30 do 11:00 hod.

K zápisu přineste občanský průkaz jednoho z rodičů a rodný list dítěte, event. zprávu z PPP.

Zápis proběhne jako každý rok hravou formou. Předškoláci ukáží svoje schopnosti a dovednosti, např. samostatnost, výslovnost, poznávání barev, porovnávání velikosti, určování daného počtu, třídění a rozlišování základních tvarů předmětů, kresba postavičky aj.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání je závazný pro děti narozené od 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 nebo pro děti po odkladu.

Přednostně budou přijati žáci podle následujících kritérií v daném pořadí:

  1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy.
  2. Děti, kterým byl udělen ředitelem této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky.
  3. Děti, které mají sourozence, jenž je žákem této školy.
  4. Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy).

Přijďte k hlavnímu vchodu naší školy (pravý vchod při čelním pohledu od obchodu LIDL), při vstupu se Vás ujmou průvodci (naši budoucí deváťáci, kteří budou s prvňáčky celý příští rok spolupracovat).

Zápis do prvního ročníku Budova školy.