Zpívající ježek

Zpívající ježek

Dne 9.5.2019 k nám dorazil zpívající ježek. A svým elánem nakazil spoustu dětí z naší školy a ty se zúčastnily stejnojmenné pěvecké soutěže a překvapily nás, učitelky, svými výkony. Zazněly písně lidové i umělé, žánry byly velmi rozmanité, zazpívané s trémou nebo suverénně, zkrátka byla to soutěž se vším všudy. A jako každá soutěž, má i tato své vítěze.
V 1. ročnících vyhrála Ema Vohlídalová z 1.C.
Ve 2. ročnících Kamila Havelková z 2.C.
Ve 3. ročnících Pavlína Bártíková z 3.C
Ve 4. ročnících Eliška Truplová ze 4.C
V 5. ročnících Věra Suková z 5.B
Tato děvčata by naši školu měla reprezentovat v pěvecké soutěži Zpívající Ježek 2019, kterou pořádá ZUŠ Jihlava 4.6.2019.
Přejeme jim štěstí do soutěže!  A nám všem, aby nás zpívající ježek navštěvoval co nejčastěji a dodával nám radost a energii do života tak, jak to umí jen písnička.
Mgr.Piková,Dagmar

Fotky
Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek Zpívající ježek
Štítky