„Žák není nádoba, kterou je potřeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zažehnout.“ (Sokrates)

Ředitelské volno 18. 11. 2016

Dne 18. listopadu 2016 (pátek) budou mít všechny základní školy v Jihlavě ředitelské volno.

Indiánský den v 1. třídách

161007 indiansky den 1roc 025

Děti z 1. tříd si vytvořily indiánské čelenky, náhrdelníky, zpívaly, tančily, lovily, plazily se. Prostě si vyzkoušely život indiánů. A šlo jim to moc dobře.
Fotogalerie z Indiánského dne

Budování mokřadní učebny Kalvárie

160922 mokradni ucebna kalvarie2 013

Ve spolupráci se spolkem Mokřady - ochrana a management a jejich zástupci manželi Mašterovými se naše škola zapojila do budování mokřadní učebny Kalvárie.

Projekt zahrnuje úpravu veřejného prostranství u rybníka Kalvárie na největším jihlavském sídlišti, v těsné blízkosti dvou základních škol tak, aby zbudovaná lokalita mohla sloužit k výuce žáků, podpoře biodiverzity, zadržení vody v krajině ale i osvětě veřejnosti.

Exkurze do Prahy - 5. r.

161004 exkurze praha 5roc 011

V rámci projektu Praha jsme absolvovali poznávácí exkurzi po pražských památkách a zajímavostech. Toto bylo doplněno vzdělávacím programem " Kde začíná vesmír" v planetáriu.
Fotogalerie

Školní psycholog

Od 1. 9. 2016 pracuje ve škole školní psycholožka Mgr. Nikola Cahová. Školního psychologa škola zaměstnala prostřednictvím šablon Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání realizovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Poradenské služby školního psychologa jsou pro žáky, rodiče a pedagogy bezplatné.
Individuální konzultace probíhají na žádost žáka, rodiče, třídního učitele, případně na podnět výchovné poradkyně, metodika prevence či vedení školy. Podmínkou individuální práce se žákem je písemný souhlas rodiče či zákonného zástupce. Veškerá činnost školní psycholožky je důvěrná a je podřízena Etickému kodexu práce školních psychologů.

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program - základní strategie prevence sociálně patologických jevů školy, školského zařízení.

Evropský den jazyků 2016

160926 edj 126

Dne 26. 9. 2016 se na naší škole už po šesté konal Evropský den jazyků (EDJ). Hlavním záměrem tohoto projektu je probuzení zájmu žáků o cizí jazyky a kultury. Letošní rok byl tématem sport.

Dva dny Nezávislých

160905 cerinek nezavisli 7roc 003

Dne 5. září jsme se vydali v rámci projektu Nezávislí na turistickou chatu Čeřínek.
Prvních pár hodin jsme dělali různé písemné aktivity, poté jsme si hráli venku. Po obědě jsme si malovali hrnečky, připravovali a předváděli televizní spoty tak, že jsme nesměli říct, o jaký produkt se jedná. Po večeři jsme ve skupinkách tvořili svůj vzor. Po setmění jsme luštili kvízy na stezce odvahy.

Poznávací zájezd do Anglie s výukou 4. – 10. 6. 2017

150924 anglie 22

Pokyny k platbě výjezdu do Anglie 4.6. - 10.6. 2017

 • zaplacení zálohy 3.990 Kč do 31.10. 2016 na účet školy č. 26138681/0100, variabilní symbol: rodné číslo dítěte + odevzdání přihlášky
 • zaplacení doplatku 4.000 Kč do 23.4. 2017 na účet školy č. 26138681/0100, variabilní symbol: rodné číslo dítěte

  kontaktní e-mail:
  jahodova.pavla@zsobreziny.cz

 • Veletrh zdraví 2016

  24. VELETRH ZDRAVÍ se koná 19. října 2016 v rámci projektu Cesty ke zdraví – s větrem v zádech

  Dopolední program pro žáky:

  Waterproject

  150511_waterproject.jpg

  Studijní výměnný pobyt - Holandsko - Waterproject
  Aktualizováno 7. 10. 2016, 18:25 hod.
  Ve 13:10 vyjel autobus na cestu do Jihlavy, nyní (18:25) je v Německu na dálnici, kolem 22:30 by měl dojet do ČR, přibližný příjezd ke škole je v sobotu před 2. hodinou ráno.

  Jazykové zkoušky pro 5. ročník

  Oxford University Press logo

  Zkoušky z anglického jazyka pro 5. ročník na úrovni A1 (dle SERRJ)

  Vážení rodiče,
  Vaše děti v 5. r. budou skládat jazykové zkoušky v květnu 2017. Veškeré důležité informace obdrží od svých učitelů v dostatečném předstihu přímo v hodinách anglického jazyka.
  V příloze jsme pro vás připravili prezentaci o struktuře samotné zkoušky (160915_informace_pro_rodice).

  Výuka anglického jazyka v 1. a 2. ročníku

  aj_happy_house.png

  Dobrý den,
  vzhledem k problémům s MultiRomem HAPPY HOUSE doporučujeme používat níže uvedený odkaz:
  https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs

  Evropský den jazyků

  EDJ logo

  Z iniciativy Rady Evropy se každoročně dne 26. září slaví Evropský den jazyků.

  Evropský den jazyků je slaven v 46 členských státech Rady Evropy. Cílem tohoto Dne je povzbuzení učení se jazykům všemi věkovými kategoriemi, prohloubení respektu ke všem evropským jazykům, včetně jazyků, kterými se mluví v regionech a mezi národnostními menšinami.

  Rada Evropy se zadostiučiněním poznamenává, že hlavní cíle Evropského roku jazyků 2001, od něhož se každoročně slaví Evropský den jazyků, jsou také cílem Roku jazyků ve Spojených a v Africe.
  Cílem Evropského dne jazyků je upozornit nejširší veřejnost na důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o bohatství všech jazyků, kterými se v Evropě mluví a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání.

  Bezpečnostní certifikát ZŠ O. Březiny

  Chrome - varovná hláška

  Nabízíme Vám ke stažení a následnému importu bezpečnostní certifikát naší školy.
  Návod v příloze této stránky Vám umožní jednoduše naimportovat kořenový certifikát naší školy do Vašeho počítače a nastavit ho jako důvěryhodný. Tím budete moci plnohodnotně využívat naše zabezpečené připojení do školního systému Internetové klasifikace.
  Navíc se samozřejmě již přestanou objevovat varovná hlášení během připojování do zabezpečené Internetové klasifikace naší školy.

  Žákovská samospráva

  Žákovská samospráva 13. 9. 2016
  Představení předsedů jednotlivých tříd
  - Viz předsedové tříd 2016/2017
  - Schůzky se bez omluvy nezúčastnili zástupci 5. C, 6. A a 6. B

  Kroužek flétny

  Vzhledem k velkému počtu dětí došlo k rozdělení dětí do skupin, každá skupina bude mít kroužek 1x za 14 dní.
  V příloze je k dispozici rozpis, kdy který žák bude kroužek navštěvovat.

  Rada rodičů

  Rada rodičů je zastupitelský orgán zákonných zástupců žáků školy. Je svolávána ředitelem školy. Základním cílem je podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí, zabezpečení zdravého, bezpečného prostředí pro školáky, pro jejich zdravý vývoj, podpora mimovýukových aktivit školy v souladu se vzdělávacím programem školy a mimoškolní činnost ve volném čase dětí, spolupráce a vzájemná spolupráce mezi rodiči, učiteli, školskou radou, zřizovatelem školy a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentace školy.

  Výbor Rady rodičů

 • Čamra Karel (6. A) – předseda Sdružení rodičů
 • Čecháčková Pavla (8. A) – pokladník
 • Šťávová Stanislava (9. B)
 • Projekt Kariéra – 9. ročník, pondělí a úterý 5. – 6. září 2016

  150620_obhajoby_sem_praci.jpg

  Během pondělí a úterý proběhnou pro žáky 9. ročníku semináře, ve kterých probereme všechny informace týkající se seminárních prací, prezentací, termínů, kritérií hodnocení atd.

  Výjezdy žáků 6. - 8. ročníku

  150903 nezavisli 7roc 240

  6. ročník – Poznávání a pravidla spolupráce
  Místo, ubytování a stravování: Areál chat Moravských kováren, Turistická chata Čeřínek
  Doprava: Autobusem ICOM
  Zajištěno: Trička

  Syndikovat obsah