Školní jídelna

Vyřizování stravného o prázdninách od pondělí 24.8. od 7:00 hod. do 10:00 hod. v kanceláři jídelny  (tel. 565 598 170)

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY K NOVÉMU ŠKOLNÍMU ROKU

Rada rodičů

Aktualizováno 26. 6. 2020: V příloze je zápis z jednání - RR_200624.pdf

TOTÁLNÍ LUXUS

Holky a kluci, dámy a pánové! Přijměte pozvání ke čtení školního "webočasopisu," který nese název TOTÁLNÍ LUXUS, a vznikl díky aktivitě, kreativitě a silné vůli některých žáků 9.B. Původně měl být časopisem tištěným, který byste si prolistovali a prohlédli. Ale život je změna a změna je život, přinášející situace nečekané jako například uplynulé tři měsíce, a proto tedy časopis čtete na internetu.

Školní jídelna - Informace ke konci školního roku 2019/2020

Odhlašování obědů v průběhu posledního školního týdne 22. 6. - 26. 6. 2020 bude možné pouze do pondělí 22. 6. do 14:00 hod., po té již nebude možné obědy odhlásit z důvodu vyrovnání finančního limitu ke konci školního roku.

Vyřizování stravného bude z důvodů hygienických opatření (vstupovat do jídelny v průběhu výdeje obědů mohou pouze strávníci) možné od pondělí 15. 6. od 7:00 hod. do 10:00 hod.

Docházka do školy během prázdnin

Vážení rodiče, v letošním školním roce můžeme vyjít vstříc zaměstnaným rodičům, a proto nabízíme zajištění docházky dětí z 1. stupně do školy o hlavních prázdninách. Aktivity dětí budou organizovat vychovatelky školní družiny. Všichni rodiče dětí z 1. stupně obdrželi dnes e-mailem tuto zprávu.

Návrat žáků do školních lavic

Aktualizováno 3. 6. 2020

Ochrana zdraví a provoz na základní škole Otokara Březiny pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020

Žáci budou docházet 1x za týden vždy ve 13:00 podle stanoveného rozvrhu – dobrovolná účast
Forma setkání – třídnické hodiny – max. 15 žáků (při větším počtu bude třída rozdělena)

Příchod ke škole

  • Před školou udržovat odstup  

Vstup do školy