Zápis do prvního ročníku

Rozhodnutím zřizovatele proběhne zápis ve škole elektronicky od 15. do 30. dubna 2020. Podrobnosti najdete zde na našich webových stránkách na začátku dubna. Dotazy na e-mail nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ve školním roce 2020/21 budou otevřeny 3 třídy prvního ročníku.

Přednostně budou přijati žáci podle následujících kritérií v daném pořadí:

Informace k uzavření školy a samostudiu

V pondělí 16. března proběhly porady se všemi vyučujícími. Rodičům poslali třídní učitelé zprávu e-mailem a komunikačním modulem Komens v Bakalářích. Komunikace bude probíhat především přes systém Bakaláři. Žádáme všechny o ověření přístupu. V Internetové aplikaci nebo v aplikaci v mobilním telefonu máte zprávu na nástěnce ze včerejška. V systému android byla vydána nová verze aplikace v průběhu tohoto týdne (modrobílá ikona "Bakaláři Online"). Doporučuji ji nainstalovat.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE KORONAVIRU

Uzavření škol v ČR - Ministerstvo zdravotnictví zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Jihlavské terasy (8. A)

Ve čtvrtek 5.3. navštívili žáci 8.A dům seniorů na jihlavských terasách. Žáci a klienti se sešli nad hrou Člověče, nezlob se. První tři výherci byli z řad seniorů a byli po zásluze vyznamenáni diplomem a bonboniérou. Byla to pro nás nová zkušenost a jedinečný zážitek také proto, že jako potenciální nositelé infekce jsme si při vstupu do objektu museli opakovaně dezinfikovat ruce a celou dobu mít nasazenou ústenku. Jsme spokojení, že se návštěva a její program mohla uskutečnit beze změny.

Fórum mladých aneb Desatero příležitostí/problémů města Jihlavy očima žáků jihlavských základních/středních škol

Ve středu 4. března se osm zástupců naší školy v DIODu zapojilo do diskuse v rámci Fóra mladých. Společně s odbornými garanty z magistrátu nebo partnerské organizace se zamýšleli nad příležitostmi/problémy města, hledali nová řešení a projekty v jednotlivých oblastech života ve městě. Žáci diskutovali nad šesti tématy (životní prostředí a zdravý životní styl, sportovní činnosti a sportovní zařízení v Jihlavě, volný čas a kulturní vyžití, doprava, já ve škole, jak se cítím v Jihlavě). V rámci setkání byl představen stav řešení 10P (TOP příležitostí/problémů) z minulých setkání.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Tento týden se naši prvňáčci zúčastnili slavnostního pasování na čtenáře, ochránce knih. Na akci městské knihovny se podíleli i studenti dramatického oboru ZUŠ pod vedením pana M. Koláře, kteří předvedli zajímavou a veselou scénku z prostředí knihovny. Děti dostaly pamětní list se svým jménem, malou knížečku a poukaz do knihovny na rok půjčování zdarma.


 

Basketbalisté ovládli okresní kola Sportovní ligy škol

Družstvům mladších i starších žáků naší školy se v posledních dnech podařilo úspěšně porazit všechny soupeře ze škol z jihlavského okresu a vybojovala si tak účast v kole krajském. Starší žáky čeká krajské finále 26. 3., mladší žáky 29. 4. Obě kategorie hrají od 8 hodin v hale nad bazénem v ul. Rošického v Jihlavě, budeme rádi za jakoukoli podporu, přijďte fandit!

P. S.: Chceme moc poděkovat trenérům basketbalistů BK Jihlava za výbornou přípravu našich žáků, je vidět, že to máte „zmáknuté“. 

Lego Robot

Aktualizováno: Přidali jsme video z vyhlášení a odkaz na rozhovor v rádiu.| Druhá soutěžní přehlídka Lego Robot se konala 20. 2. 2020 v prostorách školícího centra firmy Bosch v Jihlavě. Naši školu reprezentovali čtyři žáci. Jakub Jan Antonů a Vojtěch Janků, se v kategorie C  - Open, umístili na 1.místě. Matyas Brnický a Martin Hanušin si vybrali kategorii A – dálkově ovládaný robot. I jim se dařilo. Obsadili 7. místo.

Náš karnevalový rej

V pátek 28. 2. 2020 se sešli všichni prvňáčci v tělocvičně a společně oslavili masopust. Užili si spoustu zábavy při různých tanečních a sportovních soutěžích. Poděkování si zaslouží i rodiče, kteří pomohli připravit krásné masky.