Školská rada

Školská rada při Základní škole Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace

Členové školské rady při Základní škole Otokara Březiny v Jihlavě pro období 2021 - 2023:

Zástupce rodičů:

Zástupce za zřizovatele:

Zástupce pedagogů: