Školská rada

Školská rada při Základní škole Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace

Funkční období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017

 

Zástupci zřizovatele:

Josef Herout - místopředseda

Alena Daňková – členka (od 2016, po zesnulém Ladislavu Zadražilovi)

 

Zástupci rodičů:

Iveta Čopáková - členka

Karel Čamra  - člen

 

Zástupci školy:

Zdeňka Obrdlíková - předsedkyně

Ivana Jelínková  - zapisovatelka