Školská rada

Zasedání školské rady

dne 8. 9. 2022 v 18. 30 hodin v kanceláři školy ZŠ Otokara Březiny v Jihlavě

 

Přítomni:

Lucie Brabcová

Hana Krepčíková

Hana Bártů

Omluveni:

Alice Šedivá Neckářová, Tomáš Tymkovič, Adam Zápotočný

 

Program:

  1. Seznámení se změnami ve škole pro nový školní rok 2023 (viz prezentace z Rady rodičů)
  2. Diskuze ke školnímu řádu
  3. Hlasování o školním řádu
  4. Doplnění Školního vzdělávacího programu Naše cesty k učení – nové semináře
  5. Forma schválení výroční zprávy za školní rok 2021/22
  6. Diskuse

 

Ad 1) Hlavní změny ve škole pro nový školní rok.

  • V loňském roce se osvědčila úprava rozvrhů pro 8. a 9. ročník, zkrátilo se dlouhé čekání žáků ve školní jídelně.
  • Pokračuje podpora a spolupráce s metodičkou prevence v rámci třídnických hodin ve 4. a 5. ročníku, nově bude spolupráce ve 3. ročníku.
  • Pokračuje doučování dětí ohrožených školním neúspěchem.

Ad 2) Mobily ve škole – úprava školního řádu, seznámení rodičů.

Ad 3) Školská rada projednala a jednohlasně schválila předložený školní řád. Úprava se týkala třídních pravidel a používání mobilních telefonů.

Ad 4) Doplnění Školního vzdělávacího programu Naše cesty k učení – tři nové semináře.

Rozšířená nabídka volitelných seminářů pro žáky 9. ročníku.

Ad 5) Forma schválení výroční zprávy za školní rok 2021/22.

Výroční zpráva bude zaslána a schválena korespondenčně.

Ad 6) Diskuse.

Začlenění žáků z Ukrajiny – podpora F-pointu, speciální pedagogové.

Výjezdy a mezinárodní projekty, LVK – zajištění aktivit, podpora rodičů.

 

Usnesení školské rady:

Schválení předloženého školního řádu.

V Jihlavě 8. 9. 2022                                      

Zapsala Hana Krepčíková