Školská rada

Zasedání školské rady dne 9. 6. 2022 v 19.00 hod. v kanceláři školy ZŠ Otokara Březiny v Jihlavě

 

Přítomni:

Hana Bártů

Lucie Brabcová

Hana Krepčíková

Alice Šedivá Neckářová

Tomáš Tymkovič

Adam Zápotočný

Zdeňka Obrdlíková

 

 

Odůvodnění svolání: Prezentace aktivit ve školním roce 2021/22 (viz. odkaz z Rady rodičů na www.zsobreziny.cz).

Plány na další rok.

Program:

  1. Stručné zhodnocení aktivit školy letošního školního roku
  2. Plánované opravy ve škole
  3. Probíhající projekty – Šablony 22 a Učíme se ze života pro život
  4. Filozofie školy – rozvoj žáků s ohledem na osobní maximum každého žáka
  5. Diskuze

 

Ad 1) Proběhla většina naplánovaných aktivit, škola se vrátila k projektům před covidovým 

          obdobím – např. ZOO, knihovna, muzeum, ročníkové výjezdy, výjezd do Anglie, hory,

          spolupráce se SŠ, školní výlety, zájmová činnost, zkoušky z angličtiny, spolupráce 1. a 

          9. ročníku …

          Probíhá postupné začleňování ukrajinských dětí – 1. hodina s ukrajinskou učitelkou,

          2. – 3. hodina se speciální pedagožkou, od 4. hodiny začlenění do kmenových tříd +  

          individuální hodiny s pracovnicemi z F POINT.

 

Ad 2) Je naplánováno několik finančně náročnějších oprav – kabinet fyzika a matematiky, 

          záchody v jídelně, sedací soupravy na chodbách.

 

Ad 3) Škola je zapojena do projektů Učíme se ze života pro život a Šablony.

          V příštím školním roce se škola zapojí do dalšího projektu Šablony – finance zaměřené

          na diferenciaci výuky, tandemovou výuku, čtenářskou gramotnost, vztahy ve třídě –

          speciální pedagog, školní psycholog…

 

 

Ad 5) Diskuse

–    chybí prostory pro výuku

  • používání mobilních telefonů ve škole
  • dopad covidové situace na vztahy mezi dětmi
  • další zasedání Školské rady proběhne 8. 9. v 18.30 hod. 

 

 

V Jihlavě 9. 6. 2022

 

Zapsala Hana Krepčíková

 

Školská rada při Základní škole Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace

Členové školské rady při Základní škole Otokara Březiny v Jihlavě pro období 2021 - 2023:

Zástupce rodičů:

Zástupce za zřizovatele:

Zástupce pedagogů: