Internetová klasifikace Bakaláři

Internetová klasifikace Bakaláři

Naše škola již řadu let využívá v maximální možné míře školský evidenční systém Bakaláři, který především pro rodiče nabízí komfortní a bezpečný přístup do klasifikačních a výchovných údajů žáků.

 

Každý žák obdrží jméno a heslo do systému Bakaláři:

  • žák si může přes internet kontrolovat zapsané známky, změny v rozvrhu, suplování, nejbližší akce atd.
  • Bakaláři jsou školským evidenčním systémem (klasifikace, absence, třídní kniha atd.)
  • v případě potřeby Vám přístupové údaje sdělí zástupce ředitele Robert Srbecký

Rodiče žáků obdrží vlastní jméno a heslo do systému Bakaláři:

  • kromě práv, které má žák (viz výše) mohou rodiče např. měnit kontaktní údaje (mobil, e-mail), udělovat souhlasy (GDPR)
  • v případě potřeby Vám přístupové údaje sdělí zástupce ředitele Robert Srbecký

Systém Bakaláři umožňuje prohlížet i bez přihlášení všem návštěvníkům webu:

Bližší seznámení s programem Vám umožní videoukázka z našeho YouTube, krátká přiložená prezentace nebo v případě potřeby pracovníci školy na třídních schůzkách.