Popisy jednotlivých kroužků

Talentové plavání:
Žáci jsou rozděleni do jednotlivých družstev podle počátečních dovedností. Děti se zde učí správnou techniku všech plaveckých stylů, ale i zdokonalení pohybu ve vodě a pod vodou s pomocí nadlehčujících pomůcek. Dále se zaměřujeme na zlepšení techniky startovních skoků, nácvik jednoduchých plaveckých obrátek a rozvoj vytrvalostních schopností v plavání.

Výtvarný kroužek
V rámci výtvarného kroužku, který navštěvují děti z různých ročníků, se děti učí základním výtvarným technikám a jednoduché grafice.
Děti nemalují pouze u stojanů ve výtvarné učebně, ale vyrážejí i ven do přírody, zoo nebo na náměstí malovat architekturu a kolemjdoucí lidi.
Děti si zde vyzkoušeli kresbu i malbu zátiší, figurální kresbu, portrét, krajinomalbu, ale i jednoduchou grafiku, jako je linoryt, suchá jehla rytá do plechu a práce s tiskařským lisem.

Chytré hlavičky:
Děti se v tomto kroužku naučí luštit a řešit veškeré druhy křížovek, doplňovaček a rébusů. Zábavnou formou budeme řešit různé úkoly, budeme trénovat paměť a rozvíjet postřeh. Naučíme se hrát různé didaktické, vědomostní a společenské hry.

Šikovné ruce:
Žáci pracují s různými materiály, jako je papír, textil, keramická hmota a přírodniny. Seznamují se s různými technikami jako například kresba, malba, malba na sklo a ubrousková technika. Děti pracují individuálně i ve skupinách. Hotové výrobky si děti odnášejí domů nebo jsou použity jako výzdoba školy.

Informatika:
Kroužek se zaměřuje na základní seznámení s počítačem a jeho částmi. Děti se učí správnému držení myši, orientaci na ploše obrazovky a práci s programem "Malování", "WordPad", "OpenOffice Impres" a základním znalostem internetu.

Pohybové hry:
Kroužek pohybové hry podporuje pohyb žáků a jejich fyzickou zdatnost. Děti hrají různé míčové i nemíčové hry a cvičí na nářadí. Kroužek neprobíhá pouze v tělocvičně, v letním období chodíme ven nebo plavat a v zimním období bruslit.

Ping - pong:
Děti jsou rozděleny do skupin podle stupně pokročilosti. Učí se základním pravidlům hry, správné práci s pálkou, podání a různé techniky hry.

Zumba
Kroužek je určen pro 1. stupeň. Zaměřuje se na tanec a pohyb. Děti se učí  různé tanečky, uvědomují si rytmus a tempo. Zahrají si i různé taneční hry.

Turistický kroužek:
Náplní kroužku je pěší turistika po našem okolí. Děti se účastní výletů, které jsou příležitostně spojovány s kulturními nebo přírodovědnými návštěvami, jako jsou Zoo, museum, bio farma apod.

Vaření:
Děti se učí jednoduchým kuchařským dovednostem a správnému stolování. Žáci pracují jednotlivě i ve skupinách a vedou si vlastní sešit receptů.

Šachy:
Tato hra rozvíjí logické a strategické myšlení, učí děti vytrvalosti a zodpovědnosti za učiněná rozhodnutí a vychovává je k disciplíně. Šachy dále vyžadují a zlepšují schopnost plánovat a domýšlet věci do konce. Děti se učí podrobným pravidlům hry a účastní se různých turnajů v rámci okresu, kraje a případně i republiky.

Dramatický kroužek
Žákyně 3.-7. ročníku se schází pravidelně každé pondělí v dramatickém kroužku, aby se připravily na divadelní představení, které prezentují dvakrát do roka – před Vánočními svátky a letními prázdninami. Premiéry se odehrávají v divadelním sále ZŠ Demlova. Odkazy na vystoupení najdete na našem YouTube.


Badminton:
Děti se učí práci s badmintonovou raketou, podání, různé techniky hry a jsou seznámeny se základními pravidly hry. Tato hra zvyšuje fyzickou kondici a skvělý postřeh dětí.

Pastelka:
Pastelka je především výtvarný kroužek, jehož cílem je seznámit děti s co nejširší škálou výtvarných technik jako je malba, kresba, jednoduchá grafika, práce s papírem a prostorové vytváření. Děti rozvíjejí svou zručnost a vyjadřují na papír své představy a uplatňují svoji fantazii.

 

Kroužky školní družiny Kroužky školní družiny Kroužky školní družiny Kroužky školní družiny Kroužky školní družiny Kroužky školní družiny Kroužky školní družiny Kroužky školní družiny Kroužky školní družiny Dramatický kroužek Dramatický kroužek Zumba Zumba Zumba Badminton Badminton Badminton Šikovné ruce Šikovné ruce Šikovné ruce Šikovné ruce Šikovné ruce Šikovné ruce