BIG

BIG je projekt příhraniční spolupráce (kroužek NJ na 1. a 2. stupni, camp – několikadenní tematický pobyt pro žáky, semináře pro učitele, CLIL – prolínání cizího jazyka do odborných předmětů, vstupy rodilého mluvčího do vyučování).

Ve dnech 31.5. – 3.6. 2017 se zúčastnili členové BIG kroužku tábora „Za tajemstvím lovců mamutů“ v Dolních Věstonicích. Společně s kamarády z Telče se věnovali různým činnostem (vodácké aktivity, návštěva Mikulova a archeoparku Pavlov, bubnování, hry rozvíjející sociální dovednosti, etc.).

BIG BIG BIG BIG BIG BIG BIG BIG BIG BIG BIG BIG BIG BIG BIG