ŠVP - Naše cesty k učení

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Naše cesty k učení

ZŠOB - logo

Školní vzdělávací program (ŠVP) je učební dokument, který si každá základní, střední a mateřská škola v České republice vytváří, aby realizovala požadavky rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro daný obor vzdělávání. Legislativně je zakotven v zákoně číslo 561/2004 Sb. (školský zákon).

Náš školní vzdělávací program se jmenuje "Naše cesty k učení" a je zde uveden v příloze ve formátu pdf.