Prvňáčci - plán prvního týdne školy 2021-2022

Nástup do školy.

První školní den 1. září 2021 - první ročník
Naši noví prvňáčci s rodiči (rodiče i žáci musí mít na zahájení v jídelně roušky) se sejdou v 8:10 ve školní jídelně, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku žáků 1. ročníku. Každá třída bude mít označené stoly, u kterých se noví žáci a jejich rodiče shromáždí.

Po skončení slavnostního uvítání v jídelně odvedou prvňáčky s rodiči třídní učitelky do jejich tříd. Již tento den si nezapomeňte vzít do školy aktovky a penál (přezůvky na první den nenoste). Přibližně v 9:00 hodin ukončíme naše první setkání ve škole.

Jídelna bude vydávat obědy od 10 do 12.30 hodin.

Další dny – první ročník

- testování na covid proběhne 2. září v 8:00 v jednotlivých třídách, testujeme PCR testy ze slin, které žáci zvládnou bez asistence rodičů

- další testování proběhne 6. září ve stejném režimu

- výsledky testu obdrží rodič do 2. dne formou sms zprávy na mobilní telefon

- každý den začíná výuka v 8:10 hodin (žáci opouští šatnu i družinu v 8:00 hod)

- rodič žáka doprovodí k prostřednímu vchodu (na chodbě je zajištěn dozor)

- pro vyzvedávání žáka z družiny použije rodič zvonek u hlavního vchodu (bude upřesněno 1. září) a poté si žáka převezme u prostředního vchodu

  • Čtvrtek 2. 9.: vyučování do 10.10 hod. – obědy od 11:00
  • Pátek 3. 9.: vyučování do 10.10 hod. - obědy od 11:00
  • Pondělí 6. 9.: vyučování do 10.55 hod. - obědy od 11:00
  • Úterý 7. 9.: vyučování do 10.55 hod. – obědy od 11:00
  • Od středy 8. 9. bude výuka probíhat podle rozvrhu.

Prvňáčci mohou do školní družiny od středy 1. 9.
Kroužek anglického jazyka a kroužky školní družiny budou zahájeny od října 2021. Nabídku dostanou prvňáčci od třídní učitelky 1. září (a bude k dispozici i na našich www stránkách).

Žáci 1. a 2. ročníku budou používat pro vstup i odchod pouze prostřední vchod.

Třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníku proběhnou 7. září od 16:30 hodin v jednotlivých třídách. Žádáme o účast pouze jednoho rodiče na žáka. Vstup je možný pouze s respirátorem.

Vzhledem ke zkušenosti z minulých let upozorňujeme na složitou dopravní situaci v okolí naší školy. Jedna křižovatka musí obsloužit celé sídliště, 2 školy, 2 školky a návštěvníky obchodu LIDL. Zvláště během prvních dnů školy je problém nejen s parkováním a vjezdem na parkoviště, které využívají obě školy, ale i s dojezdem k parkovišti (přetížená Okružní silnice). Doporučujeme přijít raději pěšky nebo použít včas MHD.

Děkujeme za pochopení a dodržování nastavených pravidel.
Mgr. Vladimír Nekvinda, ředitel školy

 

Fotky
Štítky