Doporučení pro rodiče

Internet nabízí dětem a mladým lidem úžasné příležitosti objevování, komunikace a tvorby. Totéž nabízí i dospělým. Ne vždy ale chceme, aby někteří dospělí komunikovali s našimi dětmi a vydávali se třeba za jejich vrstevníky. Právě i to může čekat vaše děti na internetu. Při používání internetu existují také rizika a je třeba s nimi počítat. Právě proto, že jde o otevřené okno do světa, jež patří také dospělým lidem, obsahuje internet materiál, který není pro děti vhodný.

Domácí pravidla pro používání internetu

Dobrým způsobem, jak minimalizovat nebezpečí internetu, je dohodnout se s dětmi na určitých pravidlech. Společná pravidla jsou dobrým východiskem pro diskusi o bezpečném používání internetu.

 • Doba strávená u počítače by měla být ze zdravotních důvodů omezena.
 • Umístěte počítač např. do obývacího pokoje. V případě mladších dětí je vhodné, aby jim při používání internetu asistovala dospělá osoba.
 • Přístup k internetu by u mladších dětí měl být omezen na předem dohodnuté stránky. Pokročilejší děti mohou najít známé stránky pomocí nabídky s oblíbenými stránkami v internetovém prohlížeči.
 • Nejbezpečnějším řešením je vytvořit osobní pracovní prostředí dítěte, ve kterém je přístup k internetu omezen pouze na určité stránky.

Doporučení:

 • Umístěte počítač do místnosti používané celou rodinou
  • Tímto způsobem se stane mluvení o internetu a udržování přehledu o jeho používání přirozenou součástí každodenního života. Když je počítač umístěn ve společné místnosti, může být diskuse o problémech snazší. Můžete také používat internet společně.
 • Mluvte o internetu
  • Projevte zájem o to, co vaše dítě a jeho přátelé dělají - na internetu i mimo něj. Mluvte o skvělých a zajímavých věcech, k nimž lze internet využít, ale také o potížích, kterým může čelit. Mluvte s dětmi o tom, co by měly dělat, kdykoli se při používání internetu nebudou cítit dobře.
 • Naučte se lépe pracovat s počítačem
  • Pokud sami používáte internet, je snazší určit, co je pro vaše děti dobré. Můžete jim lépe pomoci při hledání užitečného materiálu na internetu.
 • Používejte internet společně
  • Najděte stránky, které jsou vhodné pro děti, nebo se naučte, jak najít užitečné informace - naplánujte společně dovolenou, navštivte stránky zaměřené na vzdělání nebo najděte informace o koníčcích a zájmech dětí. Při společném procházení internetu můžete dítěti pomoci posoudit hodnotu nalezených informací. Oblíbené stránky můžete uložit jako záložky, abyste je mohli znovu otevřít jediným klepnutím.
 • Vytvořte s dětmi dohodu o tom, jak a kdy budou internet používat
  • Může být užitečné dohodnout se na době a určitých webech, které mohou děti na internetu navštěvovat. Toto je nutné s dětmi prodiskutovat a uzavřít s nimi společnou dohodu.

Rada:

Co byste měli dělat, když dítě narazí na internetu na nepříjemný nebo nevhodný materiál?

 • Reagujte přiměřeně, aby dítě nemělo zábrany s vámi o podobných případech mluvit i v budoucnosti.
 • Zdůrazněte dítěti, že to není jeho chyba.
 • Odstraňte veškeré stopy po nevhodném materiálu - včetně odkazů z paměti prohlížeče, souborů cookies a historie stránek.
 • Promluvte si s dítětem o tom, jak je možné se do budoucna podobným situacím vyhnout, i o používání vyhledávacích nástrojů bezpečných pro děti a odstraňování e-mailů od lidí, které neznají.

 

S čím se mohou děti na internetu setkat
 

Proto, abyste mohli maximálně zabránit situaci ohrožující vaše dítě, je nutné umět rozpoznat rizika. Čím lépe víte, co ho může na internetu potkat, tím lépe můžete na situaci reagovat a vašemu dítěti pomoci. Seznamte se s riziky s používáním internetu spojenými a citlivě s nimi seznamte i vaše dítě. Pokud vaše dítě s riziky předem seznámíte, nebezpečnou situaci může detekovat samo, a třeba se jí tak i vyhnout.

Seznamte se s pojmy, jako je kyberšikana, prostituce na internetu nebo pedofilie, a nezavírejte před nimi oči.

Kybernetická šikana

Internet nabízí nové možnosti k obtěžování. Lidé mohou zveřejňovat pomluvy, fotografie nebo jiné osobní údaje na internetu nebo zasílat škodlivé zprávy - buď anonymně, nebo pod jménem někoho jiného. Zprávy SMS a telefony s fotoaparáty otevírají nové možnosti zábavy, ale také možnosti zneužití. Šikana ve škole je obvykle omezena na dobu vyučování, ale přes internet může obtěžující osoba dosáhnout na oběť kdykoli. Na internetu je také více lidí, které mohou šikanovat. Pokud dítě rádo chatuje přes internet, je nutné tato nebezpečí včas prodiskutovat spolu s tím, co má dítě dělat v případě, že by bylo obtěžováno.

Je to důležité z těchto důvodů:

 • Ke kybernetické šikaně často dochází v případě, kdy nejsou přítomni dospělí lidé.
 • Děti si často myslí, že když o tom řeknou rodičům, věci se zhorší.
 • Anonymita a nízké riziko toho, že budou chyceni, vedou lidi k tomu, že zkouší věci, které by jinak nedělali (např. říkají věci, které by při osobním kontaktu neřekli).
 • Kybernetická šikana je technicky snadná. Odeslání škodlivých zpráv nebo zveřejnění škodlivého textu široké řadě lidí lze provést několika klepnutími myší.

Rada

Následující záležitosti doporučujeme s dítětem probrat i v případě, že se dítě s obtěžováním přes internet nesetkalo.

 • Nepředávejte své osobní údaje a osobní záležitosti, např. fotografie, aniž byste pečlivě zvážili následky. Přátelství přes internet může skončit, a když se tak stane, osobní údaje mohou být odeslány nesprávným lidem.
 • Každý má právo na to, aby s ním bylo na internetu jednáno s úctou.
 • Chat, e-mail nebo počítač můžete vypnout, kdykoli chcete.
 • Děti by měly mít možnost mluvit se svými rodiči o negativních zkušenostech.
 • Zveřejňování fotografií a osobních údajů dětí

Na internetu lze snadno a rychle zveřejnit fotografie pořízené telefonem s fotoaparátem nebo digitálním fotoaparátem. Když zveřejníte fotografii na internetu, je velmi obtížné zabránit jejímu šíření, úpravám a použití v jiných kontextech. Kopie fotografie se mohou snadno dostat na více míst a může být velmi obtížné je zcela odstranit. Zveřejnění osobních údajů souvisejících s fotografií si dobře rozmyslete.

Umístění fotografie nebo jiných osobních údajů např. na školním webu je zveřejněním osobních údajů, se kterým musí vždy souhlasit příslušná osoba. Každá osoba, která zveřejňuje své osobní údaje, má také právo na kontrolu údajů, které se jí týkají, a jejich případnou opravu. Děti by také měly být varovány před publikováním osobních údajů na svých webech a on‑line denících (blozích).

Další informace:

Použití osobních údajů podléhá:

 • zákonu o ochraně osobních údajů
 • předpisům souvisejícím se soukromím a elektronickou komunikací
 • Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pamatujte si:

Své osobní údaje nemusíte poskytovat, pokud nevíte, kdo je požaduje a k jakému účelu budou použity.

Nabídka k provozování sexuálních služeb

Některé služby na internetu nabízejí možnost on-line komunikace. Ta v mnoha ohledech nemusí vždy probíhat s lidmi, které dítě dobře zná. Dítě se může často setkat s podezřelými nabídkami.

Mezi nejčastější jev v on-line komunikaci patří anonymita. Patří ale také mezi nejklasičtější mýtus. Uživatelé na internetu mnohdy vystupují pod přezdívkami a pod rouškou anonymity mnohdy překračují limity běžné komunikace nebo právních norem. Z druhé strany ale děti pod dojmem anonymity na sebe prozradí i informace, které pachatele přivedou až k nim.

Dítě si může zdánlivě povídat na internetu se stejně starým kamarádem, který může být ve skutečnosti úplně někdo jiný. Dotyčný na druhé straně pak může získávat od dítěte cenné osobní informace, telefon, adresu nebo intimní materiál.

Děti si mnohdy neuvědomují rizika internetu a často neznámým lidem posílají své fotografie. Velmi často dochází ze strany dětí k zasílání intimních fotografií. Tyto fotografie se velmi často dostávají do nesprávných rukou a tento materiál pak může na internetu kolovat nebo se může stát předmětem zájmu konkrétních lidí.

Rada

 • Upozorněte děti na rizika zasílání svých osobních nebo citlivých informací.
 • Fenoménem dnešní doby je používání multimédií, a to i komunikace prostřednictvím videa. Pamatujte, že stejně jako u fotografií, může dojít velmi často ke zneužití záznamu, zejména jeho šíření, pokud obsahuje citlivý materiál.

Prostituce na internetu, pedofilie

Představa pedofila, jak čeká s pytlíkem bonbonů před školou, je už passé. Podobní lidé již ke svým činnostem používají internet, který jim mnohdy velmi snadno umožňuje získat od dětí citlivý materiál. Ten jim pak slouží k vlastní potřebě nebo se s ním dělí s dalšími uživateli internetu s podobnými zájmy. Policie v mnohých případech eviduje celé série fotografií, které kolují po internetu po celém světě.

Stejně tak se mohou na internetu pohybovat lidé, kteří cíleně oslovují děti s nabídkou sexuálních služeb. Pro dítě ve školním věku je nabídka v řádu několika tisíc velmi lákavá a na nabídky přistoupí. Bohužel velmi často dochází i k případům, kdy dítě provozuje tuto činnost dobrovolně a „zná svou cenu“. Odměnou za prostituci může být dítěti slíben mobilní telefon, peníze nebo další výhody, např. lístky na koncert.

Děti vědí, jak snadno získat na internetu peníze. Některé aplikace, zejména hry, vyžadují pro hraní zasílání „prémium SMS“, což jsou zpoplatněné zprávy za několik desítek korun. Ty jim pak umožňují ve hře dosáhnout vyšší úrovně. Velmi často se proto stává, že dítě osloví na internetu neznámé lidi s žádostí o zaslání této prémium SMS. Častou otázkou od možných zájemců je „Co za to?“. Fotografie nebo jiný materiál je pak adekvátní odměnou za zaslané peníze.

 

Kde hledat pomoc

 • Nebojte se svěřit. Třeba zrovna v tuto chvíli někdo jiný ubližuje dál a pokračuje v tom, co jste si nechali pro sebe.
 • Pamatujte, nikdy v tom nejste sami. Pokud se vašemu dítěti stalo nějaké příkoří nebo máte nějaký problém, neváhejte s jeho řešením.

 

Nahlásit a zůstat anonymní
Setkali jste se na internetu se závadným obsahem nebo potřebujete radu odborníka a hledáte radu - a chcete přitom zůstat anonymní?

 

Rodičovská linka 840 111 234

 • Rodičovská linka je v provozu každý všední den odpoledne (pondělí, středa a pátek: 13-16 hod., úterý a čtvrtek: 16-19 hod.).
 • Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především rodičům, prarodičům a ostatním členům rodiny z celé České republiky. Nabízí jim pomoc v krizové situaci, která se týká jejich dětí. V případě problémů v rodinných vztazích zajišťuje služby v podobě výchovného, rodinného a sociálněprávního poradenství. Zároveň nabízí výchovné poradenství pro pedagogy mateřských, základních a středních škol. Své služby poskytuje výhradně po telefonu a ctí zásadu anonymity klienta - pokud klienti sami nechtějí, nemusí sdělovat své osobní údaje.

 

Zavolám a poradí mi - Linka bezpečí

Celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích. Linka bezpečí pomáhá řešit problémy dětem na útěku, dětem týraným či zneužívaným i těm, které pociťují znepokojení a ohrožení během prohlížení webových stránek, při chatování a hraní her, nebo když jsou děti obtěžovány prostřednictvím mobilu či jiných komunikačních médií. Služba funguje zdarma 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků, a to z pevného i mobilního telefonu na telefonním čísle 116 111.

 

Kromě telefonního kontaktu lze využít také chatovou službu nebo e-mailovou poradnu:

 

Pomoc od pedagogických pracovníků školy

 • vedení školy (Mgr. Pavel Říha, Mgr. Zdeňka Obrdlíková, Mgr. Vladimír Nekvinda)
 • výchovný poradce (Mgr. Hana Krepčíková, Mgr. Hana Bártů)
 • metodik prevence (Mgr. Hana Hažmuková, Mgr. Jan Findejs)
 • školní psycholog (Mgr. Nikola Cahová)
 • správce počítačové sítě školy, metodik ICT (Mgr. Robert Srbecký)

 

Závadný obsah na internetu - Internet Hotline

Každý, kdo se při používání internetu setká s nebezpečným či podezřelým obsahem, může prostřednictvím webových stránek www.internethotline.cz nebo e-mailové adresy oznamte@internethotline.cz kontaktovat odborníky Internet Hotline. Vyškolení specialisté tato oznámení vyhodnotí a potenciálně nelegální případy předají Policii ČR. Nevhodný obsah umístěný na serverech v zahraničí postupují i spolupracujícím horkým linkám, které působí po celém světě.

 

Policie - zavolej 158
Nebojte se kontaktovat policii. Čím dříve příkoří ohlásíte, tím dříve může být věc řešena a dopaden případný pachatel.

 

Nevhodný marketing

 • Rada pro reklamu sleduje etické principy marketingu a provádí regulaci marketingu. Nevhodný marketing, nepoctivé podmínky a další problémy můžete oznámit Radě pro reklamu: http://www.rpr.cz/cz/index.php