Schůzka rodičů a budoucích prvňáčků

Nástup do školy.

Vážení rodiče, zveme Vás na 1. rodičovskou schůzku budoucích školáčků, která se koná v úterý 21. června 2022 v 16:00 hod. v naší školní jídelně.
Program schůzky:
1. Seznámení s třídní učitelkou a paní vychovatelkou
2. Seznámení se Školním vzdělávacím programem naší školy
3. Možnosti využití školní družiny, kroužků organizovaných při školní družině
4. Informace o placení školní družiny a kroužku Aj
5. Informace o školní jídelně a platbách za obědy
6. Školní potřeby budoucích prvňáčků, které: – zakoupí škola – je třeba zakoupit rodiči
7. Organizace zahájení a průběhu školního roku 2022/2023
8. Různé

V Jihlavě 10. 6. 2022
Mgr. Vladimír Nekvinda
ředitel školy

Fotky
Štítky