Schůzka rodičů a budoucích prvňáčků

Nástup do školy.

Vážení rodiče žáků budoucí 1. třídy, zveme vás na schůzku rodičů a dětí v úterý 29. června. V příloze najdete pozvánku.
Časy jednotlivých tříd: 1. A od 15:30, 1. B od 16:15 a 1. C od 17:00 hod. ve školní jídelně.
Na schůzce se seznámíte s paní učitelkou a paní vychovatelkou.

Program schůzky:
1. Seznámení s třídní učitelkou a paní vychovatelkou
2. Seznámení se Školním vzdělávacím programem naší školy
3. Možnosti využití školní družiny, kroužků organizovaných při školní družině
4. Informace o placení školní družiny a kroužku Aj
5. Informace o školní jídelně a platbách za obědy
6. Školní potřeby budoucích prvňáčků, které: – zakoupí škola – je třeba zakoupit rodiči
7. Organizace zahájení a průběhu školního roku 2021/2022
8. Různé

Přeji příjemný den a těším se na setkání.
Mgr. Vladimír Nekvinda, ředitel školy

Fotky
Štítky