Schůzka rodičů a budoucích prvňáčků

Budova školy

Vážení rodiče, 
pokud jste žádali o přijetí dítěte do 1. třídy pro školní rok 2024/2025, obdržíte e-mailem do 20. dubna informaci o výsledku zápisu podle kritérií. Rozhodnutí o přijetí budou vydána do 12. května 2024.
Rodiče přijatých žáků dostanou do 10. června do e-mailu seznam tříd a pozvánku na schůzku, která proběhne pravděpodobně 18. června 2024 ve školní jídelně.
Pokud žádáte odklad školní docházky (je možné zažádat do 31. května 2024), dodejte do 5. června 2024:
1.    doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna – 567 572 416)
2.    doporučení odborného lékaře (dětský lékař) 

1. rodičovská schůzka budoucích školáčků se bude konat 18. června 2024 ve školní jídelně.
Program schůzky:
1. Seznámení s třídní učitelkou a paní vychovatelkou
2. Seznámení se Školním vzdělávacím programem naší školy
3. Možnosti využití školní družiny, kroužků organizovaných při školní družině
4. Informace o placení školní družiny a kroužku Aj
5. Informace o školní jídelně a platbách za obědy
6. Školní potřeby budoucích prvňáčků, které: – zakoupí škola – je třeba zakoupit rodiči
7. Organizace zahájení a průběhu školního roku 2024/2025
8. Různé

V Jihlavě 13. 4. 2024
Mgr. Vladimír Nekvinda
ředitel školy

Fotky
Štítky