Organizace školního roku

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020.
Vzhledem k současné situaci (koronavir) není vyloučeno, že v níže uvedeném plánu akcí dojde v průběhu roku ke změnám.

 

Plánované akce školního roku 2020/2021

Hlavní akce školního roku

25. 9. 2020  Evropský den jazyků – 26. září

11. 11. 2020  Veletrh zdraví

17. 3. 2021  Svět práce

25. 6. 2021  Sportovní den

16. – 17. 4. 2021  Zápis do 1. ročníku (6. 4. 2021  Den otevřených dveří)

 

Spolupráce s rodiči

10. 9.

Rada rodičů

17:00, informační centrum

17. 9.

Třídní schůzky

17:00 – 1. st., 18:00 – 2. st.

5. 11.

Informační odpoledne pro rodiče s dětmi

15:00 – 17:00

7. 1.

15:00 – 17:00

8. 4.

15:00 – 17:00

3. 6.

Rada rodičů

17:00, informační centrum

10. 6.

Třídní schůzky

17:00 – 1. st., 18:00 – 2. st.

 

Hodnotící pedagogické rady

1. stupeň

2. stupeň

Čt 29. 10., 21. 1., 25. 3., 24. 6.

Po 2. 11., 25. 1., 29. 3., 21. 6.

Uzavření klasifikace

Pá 22. 1.

Uzavření klasifikace – 1. pololetí

Čt 28. 1.

Vysvědčení za 1. pololetí

Po 21. 6.

Uzavření klasifikace – 2. pololetí

St 30. 6.

Vysvědčení za 2. pololetí

 

Exkurze, výlety, studijní pobyty

začátek října

Exkurze do zemědělského družstva Telč

žáci 6. ročníku

září/říjen

Praha

Žáci 5. ročníku

3. - 9. 1.

Lyžařský výcvikový kurz ­– Zadov

žáci 7. ročníku

10. – 16. 1.

Lyžařský výcvikový kurz – Zadov

žáci 2. ročníku

18. - 23. 1.

24. - 29. 1.

Lyžařský výcvikový kurz – Svratka 2x

(bude rozděleno podle počtu přihlášených)

žáci 5. ročníku

březen

Planeta Země 3000 – Senegal

2. stupeň

17. 3.

Svět práce, Řemesla – exkurze

4. – 9. ročník

24. 3.

Exkurze Terezín

9. ročník

6. – 12. 6.

Studijní výjezd do Anglie

žáci 8. a 9. ročníku

31. 5. – 11. 6.

Školní výlety

 

 

Projekty, různé

2. – 3. 9.

Projekt Poznávání a pravidla spolupráce

6. ročník

 

Projekt Nezávislí – v rámci třídnických hodin

7. ročník

 

Projekt Povolání  - v rámci Světa práce

8. ročník

2. – 3. 9.

Projekt Kariéra – semináře k ročníkové práci

9. ročník

1. 3.

Odevzdání přihlášek k přijímacím zkouškám na střední školy

9. ročník

2. – 3. 11.

Odložené zkoušky Movers Aj

6. ročník

24. – 25. 5.

Zkoušky Aj 5. ročník

5. ročník

21. – 22. 6.

Zkoušky Aj 9. ročník

9. ročník

23. – 24. 6.

Obhajoby seminárních prací

9. ročník

28. 6.

Výlet za odměnu

 

 

Prázdniny a státní svátky

28. 9., 28. 10., 17. 11., 2. 4., 5. 4.

Svátky ve školní dny

29. a 30. 10.

Podzimní prázdniny

23. 12. – 3. 1.

Vánoční prázdniny

29. 1.

Pololetní prázdniny

1. 2.  – 5. 2.

Jarní prázdniny

1. 4.

Velikonoční prázdniny

1. 7. – 31. 8.

Hlavní prázdniny