Nabídka elektronických služeb

Našim žákům a rodičům nabízíme řadu elektronických služeb, které zkvalitňují výuku a komunikaci se školou.

Přístup do těchto služeb je chráněný heslem, žáci obdrží postupně 4 přihlašovací údaje:

1) Školní počítač + Moodle + Wi-Fi
2) Office365
3) Bakaláři (od 4. ročníku mají rodiče i žáci oddělené účty)
4) Školní jídelna

 

Ukázka, jak vypadá přehled přístupových údajů (vzor je ke stažení ve formátu pdf v příloze stránky).

Vzorové přístupové údaje

 

Pro naše žáky máme k dispozici krátká videa, která jim vysvětlí, jak se přihlásit do MS Office365, jak pracovat v Teams. Další video je o Moodle - jak se přihlásit do Moodle a jak v něm pracovat.

1. každý žák má své vlastní uživatelské jméno a heslo pro přístup do školní sítě (osobní přihlášení k počítači ve škole)

 • uživatelské jméno ve tvaru: prijmeni
  • pokud má ve škole více žáků stejné příjmení, pak má uživatelské jméno tvar např: novak3
 • uživatelské heslo si žák může změnit podle libosti (musí dodržet bezpečnostní pravidla)
  • výchozí heslo má tvar např.: xY=12345
  • první písmeno malé, druhé velké, rovnítko, pět číslic
 • pokud žák heslo zapomene, správce sítě (Mgr. Robert Srbecký, kancelář zástupce ředitele) mu heslo vyresetuje

2. rodiče (zákonný zástupce) obdrží při nástupu do školy uživatelské jméno a heslo do systému Internetové klasifikace Bakaláři

 • jméno a heslo je změť náhodných znaků
 • je zvlášť generován účet pro matku a pro otce
 • rodič může elektronicky komunikovat s vyučujícími - hlavní způsob elektronické komunikace
 • rodič okamžitě vidí, zda je žák přítomen na vyučující hodině, event. jakou obdržel známku (a její váhu)
 • kromě práv, které má žák se svým účtem, mohou rodiče např. měnit kontaktní údaje (mobil, e-mail)
 • v případě potřeby Vám přístupové údaje sdělí zástupce ředitele Robert Srbecký

3. žák obdrží vlastní jméno a heslo do systému Internetové klasifikace Bakaláři

 • žákům dáváme jejich vlastní přístupové údaje od 4. ročníku, ale i dříve v případě zájmu
 • jméno a heslo je změť náhodných znaků
 • žák může i v době nemoci elektronicky komunikovat s vyučujícími
 • žák si může přes internet kontrolovat zapsané známky, změny v rozvrhu, suplování, nejbližší akce atd.
 • Bakaláři jsou školským evidenčním systémem (klasifikace, absence, třídní kniha atd.)
 • v případě potřeby Vám přístupové údaje sdělí zástupce ředitele Robert Srbecký

Systém Bakaláři umožňuje prohlížet i bez přihlášení všem návštěvníkům webu:

4. každý žák má jméno a heslo do aplikace Školní jídelny

 • přihlašování obědů
 • přístupové údaje sdělí pracovnice ve školní jídelně paní Čeloudová (tel: 565 598 170)

5. E-learningový vzdělávací systém Moodle (přímý odkaz na Moodle)

 • jméno je stejné, jako v případě 1 (tedy: prijmeni)
 • heslo je na žákovi, jaké si nastaví (my jim doporučujeme, aby si nastavili stejné heslo jako v 1, aspoň se jim to neplete)
 • Moodle umožňuje v případě zapomenutého hesla si jej poslat na e-mail (nebo umožní podmíněný přístup s následnou změnou hesla).
 • v tom případě je nutné mít funkční e-mail, který u žáka je v Moodle od zadán.
 • odkaz je na spodní části stránky Moodle a zní: Zapomněli jste své uživatelské jméno či heslo?
 • v případě potřeby pomůže zástupce ředitele Robert Srbecký
 • videonávod k použití Moodle: https://youtu.be/iiwoBytpeX0

6. Office365 - online kancelářský systém (přímý odkaz na Office365)

 • každý žák má k dispozici možnost využívat Office365 (online software MS Teams, Word, Excel a další)
 • uživatelské jméno ve tvaru e-mailu: prijmeni@zsobrezinycz.onmicrosoft.com
 • uživatelské heslo si žák může změnit podle libosti (musí dodržet bezpečnostní pravidla)
  • výchozí heslo má stejné jako do školní sítě
 • pokud heslo neví-zapomene, správce sítě (Mgr. Robert Srbecký) mu heslo vyresetuje
 • videonávod k použití Office365: https://youtu.be/49uXhnPItlE

 •  

7. Wi-Fi síť přístupná pro učitele a žáky, případně v rámci školení i pro lektory a účastníky školení.

 • uživatelské jméno a heslo je stejné, jako v případě 1 (tedy: prijmeni, eventuálně prijmenicislo)
 • přístup je automaticky zapnutý žákům od 4. ročníku
  • žákovi je dovoleno z kapacitních připojit pouze jedno zařízení v dané chvíli

Mgr. Robert Srbecký, správce počítačové sítě

 

Příloha