InAirQ

NADNÁRODNÍ ADAPTAČNÍ AKCE INTEGROVANÉHO ŘÍZENÍ KVALITY VNITŘNÍHO OVZDUŠÍ

Projekt InAirQ si klade za cíl popsat možné zdravotní dopady kvality vnitřního ovzduší na nejcitlivější skupinu populace - děti a podniknout kroky ke zlepšení prostředí ve školách v oblasti střední Evropy.