Organizační tým

Organizační tým je otevřenou skupinou žáků 6. až 9. ročníku, která se schází každý pátek v 7:15 pod vedením Mgr. Hany Hažmukové a Mgr. Jana Findejse.

Stálých členů je kolem třiceti. Členové týmu tradičně připravují vánoční aktivity, jarní turistický den a letní sportovní den (sami tyto aktivity za podpory učitelů zajistí a vedou).

Pomáhají s organizací dalších školních akcí (Veletrh zdraví, Evropský den jazyků atd.). Ve školním roce 2022/2023 navíc připravili ve spolupráci s učiteli akci Adventní překvapení, kde čekal každou třídu dárek.

Členové týmu s koordinátory absolvují  každoročně teambuildingové akce (říjen 2022 – Brno, červen 2023 – dvoudenní výjezd do jižních Čech).