Organizační tým

Organizační tým

Jedná se o otevřenou skupinu žáků 6. až 9. ročníku, která se schází každý pátek v 7:15 pod vedením Mgr. Hany Hažmukové a Mgr. Jana Findejse. Stálých členů je kolem třiceti. Členové týmu připravují pro 2. stupeň vánoční aktivity a sportovní den, sami tyto aktivity vedou. Ve školním roce 2019/2020 navíc připravili ve spolupráci s učiteli akci Adventní překvapení, kde čekal každou třídu „dárek“.

Několik zástupců organizačního týmu se tradičně účastní setkání školních parlamentů na krajském úřadě, kde prezentují svoji činnost, která byla zástupci z jiných škol hodnocena velmi kladně. Někteří členové se také podíleli na diskuzi v rámci Fóra mladých v DIODU.

Ve školním roce 2018/2019 členové organizačního týmu navštívili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, kde se setkali s jejím předsedou Radkem Vondráčkem a poslankyní Andreou Brzobohatou, a po obědě si prohlédli výstavu v Národním muzeu.

Hana Hažmuková