Školní poradenské pracoviště

Rozdělení kompetencí školního poradenského pracoviště

Mgr. Šenková Hana – školní metodička prevence

 • Primární prevence, třídnické hodiny ve 3. – 5. ročnících.
 • Preventivní program školy.
 • Organizační tým (spolu s J. Findejsem).

      
Mgr. Kružík Jan – koordinátor e–bezpečnosti

 • Bezpečnost na internetu, sociální sítě, kyberšikana – spolupráce s třídními učiteli.

      
Mgr. Chvátalová Petra – výchovná poradkyně pro 1. stupeň

          
Mgr. Krepčíková Hana – výchovná poradkyně pro 2. stupeň

      
Mgr. et Mgr. Juránková Dana – zástupkyně ředitele pro speciálně pedagogickou péči

 • Koordinace zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků a tandemové výuky.
 • Podpůrná opatření (IVP, Dohody) na 1. stupni i 2. stupni.
 • Orientační speciálně pedagogická diagnostika.
 • Logopedie.
 • Webová stránka speciálního pedagoga

Mgr. Michaela Tobolková – speciální pedagožka

 • Tandemová výuka a individuální hodiny podpory žáků 1. a 2. ročníku.
 • Podpora přípravy na vyučování v 7.-9. ročníku.

      
Mgr. Michaela Horská – speciální pedagožka

 • Tandemová výuka a individuální hodiny podpory žáků 3.-5. ročníku.
 • Podpora nadaných žáků.
 • Podpora přípravy na vyučování v 6. a 7. ročníku.

Mgr. Cahová Nikola – školní psycholožka

 • Individuální konzultace se žáky, rodiči a učiteli.
 • Podpora třídnických hodin v 1., 2. a 6. ročníku. 
 • Intervence ve třídě v případě potřeby v rozsahu 3x 2 hodiny. 
 • Zajištění tematických programů na 2. stupni.
 • Webová stránka školního psychologa.