Studijní výjezd do Anglie

Studijní výjezd do Anglie

ZMĚNA!
Vzhledem k ředitelskému volnu vyhlášenému na 25. a 26. 10. je třeba odevzdat přihlášku P. Jahodové do 22. 10. (případně nejpozději do 29. 10. mailem na jahodova.pavla@zsobreziny.cz

Platba zálohy dle pokynu do 29. 10.

Žáci 9.A, kteří v předběžné přihlášce potvrdili zájem o výjezd, dostanou přihlášku do Komens.

V případě, že se rozhodnete, že do Anglie nepojedete, napište, prosím, co nejdříve email P. Jahodové nebo jí předejte informaci osobně.

Podepsáním přihlášky rodiče stvrzují svůj souhlas s podmínkami zájezdu uvedenými na školním webu

Pokyn k platbě:

PRO VŠECHNY: úhrada zálohy 5000,- do 29. 10. 2021 na účet školy 26138681/5500. Variabilní symbol: rodné číslo žáka
DOBROVOLNÉ: úhrada nepovinného připojištění stornovacích poplatků z důvodu teroristického útoku 150,- do 29. 10. 2021 na účet školy 26138681/5500. Variabilní symbol: rodné číslo žáka

PRO VŠECHNY: úhrada zálohy 4590,- do 1. 4. 2022 na účet školy 26138681/5500. Variabilní symbol: rodné číslo žáka
DOBROVOLNÉ: úhrada nepovinného Covid-19-připojištění 210,- do 1. 4. 2022 na účet školy 26138681/5500. Variabilní symbol: rodné číslo žáka

Fotky