Projekty podpořené z ESF

Logolink OP VVV

 

Naše škola již řadu let vytváří nebo participuje na řadě projektů, které jsou podpořeny z ESF. V horním menu našich stránek pod položkou ESF naleznete jejich přehled s podrobnými informacemi a výstupy.