Zájmové kroužky - online přihlašování

Přihlašování do kroužků

Vážení rodiče, milí žáci,
přihlašování do zájmových kroužků pro 1. - 9. r. proběhne stejně jako v loňském roce online v systému Moodle. Způsob přihlášení je v podstatě stejný, jako se v průběhu školního roku přihlašujete na sportovní aktivity nebo na Veletrh zdraví.

Některé kroužky jsou omezené počtem účastníků, přes tento limit již není možné kroužek vybrat (bude-li kroužek zaplněn, nebude možné na něj kliknout a bude u něj napsáno "obsazeno".

Protože se budou na kroužky přihlašovat i žáci 1. ročníku (zde je nutná pomoc rodičů), je v příloze této stránky k dispozici ke stažení návod (ve formátu pdf).
Dále je v příloze k dispozici i přehled všech kroužků.

Přihlašování bude spuštěno ve čtvrtek 7. září od 19.00 hodin a uzavřeno v neděli 17. září v 19.00 hodin.
(Pokud se přihlásíte těsně před 19. hodinou, po 19. hodině se stránka automaticky neobnoví, proto si ji obnovte sami, např. klávesou F5).

Přihlašovací jméno a heslo je stejné, jako do školního počítače. Všichni žáci budou třídními učiteli upozorněni na nutnost zkontrolovat do 7. září svoje přihlašovací údaje. V nutném případě kontaktujte buď přes systém Bakaláři-Komens nebo e-mailem zástupce ředitele školy (srbecky.robert@zsobreziny.cz), který vám údaje pošle.

Většina zájmových kroužků zahájí činnost od října. Výjimkou je plavání a příprava k přijímacím zkouškám, které začnou pracovat od září.

Kroužky v rámci ŠD (200 Kč/měsíc při výběru libovolného počtu kroužků týdně).
Kroužky pro žáky 5. - 9. ročníku (100 Kč/měsíc za každý kroužek, výjimka Plavání 200 Kč v rámci ŠD).
Neplacené kroužky (5. - 9. ročník) - v rámci projektů.

Děkujeme za spolupráci.

Fotky