Slavnostní otevření mokřadní učebny Skalka

Ve čtvrtek 11. dubna jsme se zúčastnili slavnostního otevření nové mokřadní učebny v Jihlavě. První mokřadní učebna Kalvárie vznikla před dvěma lety u rybníčku před naší školou, naši žáci tehdy vykopali dvě tůňky pro obojživelníky a od té doby tůňky udržujeme a využíváme při výuce. Druhá mokřadní učebna se nachází na Skalce a vznikla vyčištěním zaniklého koupaliště. Na obnově se podílel spolek Mokřady, ochrana a management, se kterým dlouhodobě spolupracujeme, ČSOP Jihlava a další dobrovolníci.

Biologická olympiáda kategorie D - okresní kolo

Ve středu 10. dubna proběhlo v DDM Jihlava okresní kolo biologické olympiády kategorie D (6. a 7. ročník ZŠ a nižších gymnázií). Soutěžící žáci museli nejdříve před soutěží zpracovat samostatně vybraný vstupní úkol a při vlastní soutěži na ně čekal náročný vědomostní test, dále určování 20 předložených rostlin a 20 živočichů a nakonec ještě laboratorní úkol, ve kterém se pozorovaly průduchy rostlin. V náročné konkurenci 27 soutěžících prokázali naši žáci biologickou všestrannost a dosáhli na pěkné umístění. Tomáš Zelený ze 7. C obsadil celkové druhé místo, Amelie Jarošová ze 7.

Krajské kolo geologické olympiády

Krajské kolo Geologické olympiády Kraje Vysočina se uskutečnilo v pondělí 8. dubna 2019 v prostorách Muzea Vysočiny Jihlava. Na soutěžící čekal vědomostní test a pak praktické určování 25 vzorků hornin, minerálů a zkamenělin, jejichž určování jsme trénovali s badatelským kroužkem přímo v muzeu v úterý 2. dubna týden před soutěží. Naši školu v krajském kole reprezentovali 4 žáci, kteří dosáhli na pěkná umístění a obsadili druhé, čtvrté, páté a šesté místo z celkem 17 soutěžících mladší žákovské kategorie. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Pečení jidášů a velikonočních zajíčků - projektový den v ŠD

Prvního dubna jsme měli ve školní družině další projektový den. Seznámili jsme se s tradicí pečení jidášů na Zelený čtvrtek. Poté jsme si společně s paní cukrářkou vyrobili a upekli vlastní jidášky a zajíčky plněné borůvkovým džemem. Celé projektové odpoledne se nám všem moc líbilo. 

Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019

V pátek 29. března nás čekal další výjezd badatelského kroužku, tentokrát na hájenku Černé lesy u Brtnice. Zde nás už čekala naše kamarádka Celie a skupinka dětí a studentů z Prahy, která přijela těsně před námi. Během našeho pobytu jsme měli možnost si na hájence vyzkoušet, jak se rozdělává oheň v kamnech, jak se do nich přikládá a jak se vaří na plotně z vlastních zásob. Především jsme se zde ale po roce znovu sešli, abychom na loukách u Uhřínovic vykopali další tůňku pro obojživelníky. 

Video – recording: Our school (5. ABC)

V pondělí 20. března jsme se v hodině anglického jazyka stali opravdovými moderátory a během 45 minut natočili krátké video o naší škole. Zkušený „ajťák“ Jenda Srbecký (5. B) na kameru vše pečlivě zaznamenal a následně sestříhal. Velký dík patří nejen jemu, ale všem aktérům, kteří se na realizaci podíleli.

"Kam horník nemůže, nastrčí permoníka" (7. B, 7. C)

Jako každoročně se sedmé třídy zúčastnily v rámci hodin dějepisu interaktivního programu o těžbě stříbra v Muzeu Vysočiny s názvem "Kam horník nemůže, nastrčí permoníka". Žáci prošli celý proces od nalezení stříbrné rudy až po ražbu mincí, seznámili se s jednotlivými povoláními, nástroji, oblečením horníků, prostě se vším, co nějakým způsobem souviselo se vznikem mincí v době 13. století. Na závěr si mohl ten žák, který nejlépe uspěl v soutěži probíhající během programu, vyrazit repliku brakteátu, tehdejší mince ražené v Jihlavě.


 

ZOO - Voda kolem nás (3. C)

Ve středu 20. března jsme navštívili ZOO, kde pro nás byl připravený program Voda kolem nás. Prostřednictvím simulační hry jsme si přiblížili koloběh vody v přírodě a připomněli si závislost člověka i živočichů na vodě. Druhá část programu nás zavedla k výběhům vodních zvířat, mohli jsme tak pozorovat ryby, krokodýly, tuleně, vydry, plameňáky atd.

Karneval (1. A, 1. B, 1. C)

V pondělí 11.3. jsme se převlékli do masek. Paní učitelky pro nás připravily karnevalový den. První hodinu jsme si povídali o našich maskách. Druhou hodinu jsme se vyřádili v tělocvičně, kde jsme hráli různé hry a soutěžili. Ve třídě jsme si vyplnili pracovní listy s karnevalovou tématikou a zhodnotili celý den. Všichni jsme si ho moc užili.

Zápis do 1. ročníku a den otevřených dveří 2019

Odpoledne otevřených dveří bude na naší škole v úterý 2. dubna 2019 od 14:30 do 16:00 hod.
V případě zájmu o konzultaci nebo prohlídku v jiném termínu kontaktujte vedení školy: riha.pavel@zsobreziny.cz, tel.: 565 598 152

Zápis do první třídy školního roku 2019/2020 se bude konat 12. a 13. dubna 2019:
- v pátek 12. dubna 2019, 13:30 – 17:30 hod.
- v sobotu 13. dubna 2019, 08:30 – 11:00 hod.