Změny v organizaci výuky a provozu školní jídelny (covid19)

Opatření naplánovaná pro naši školu od 30. 11. 2020

Žáci, kterým byla nařízena karanténa, nesmí vstupovat do školy a školní jídelny!

Dobrý den, na základě nařízení vlády jsme připravili upravený plán, podle kterého bude výuka na naší škole od 30. 11. 2020 probíhat následovně:

Ekosystém 6.A, 6.B

Žáci z 6.A a 6.B dostali za úkol vytvořit ekosystém. Každý si vybral podle sebe, na procházce si nasbírali přírodniny a tvořili. Na jejich povedené výtvory se můžete podívat na fotkách.

Zuzana Obrdlíková

Sedmáci vaří distančně

Letošní sedmáčci se na hodiny vaření vždycky moc těšili a je dobře, že je ani nepříznivá situace od vaření neodradila. Vytváří doma velikánské dobroty, na které se sbíhají sliny! Já už se na své kuchtíky a jejich dílo moc těším! A prozatím se s vámi podělíme o ty dobroty alespoň na fotkách.

Jana Nekvindová

Vánoční knižní katalogy

Vánoční nabídka knih pro žáky z Klubu mladých čtenářů. Kdo by měl zájem o některý titul, může si jej objednat do 26.11.2020 u paní Matouškové. Objednávky zasílejte na e-mail: matouskova.renata@zsobreziny.cz. Všechny vánoční katalogy naleznete v příloze.

O dodání knih do školy a jejich následné vyzvednutí, vás budeme informovat telefonicky.

Logická olympiáda 2020

Žáci naší školy se i v letošním školním roce zapojili do řešení úloh Logické olympiády.

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Poslanci schválená úprava ošetřovného ze dne 21. 10. 2020 prodlouží dobu výplaty ošetřovného po celou dobu trvání mimořádného protiepidemického opatření. Školy, jiná dětská zařízení nebo zařízení sociálních služeb nebudou muset potvrzovat uzavření, včetně důvodu a doby uzavření. Potvrzení školy o uzavření bude nahrazeno čestným prohlášením rodiče, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Pomalé načítání dat

Dobrý den,
vzhledem k velkému počtu souběžně připojených uživatelů dochází ke zpomalování systému Bakaláři. Protože rychlost připojení nejsme schopni již navýšit (využíváme plně gigabitové připojení k serveru), byli vyučující požádáni o vkládání materiálů i o den dříve, ne jen v daný den na dané hodiny, abychom tak rozložili připojení žáků a tím i zatížení sítě do většího časového období. Zároveň upozorňujeme, že pokud vám nepůjdou otevřít Bakaláři na počítači, nemá cenu to současně zkoušet na mobilních telefonech, protože se tím ještě více zatíží daná linka.

Moodle

Moodle je webový nástroj určený pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu, je významnou složkou zajišťující distanční výuku.
Naši žáci pracují s tímto moderním e-learningovým webovým systémem již od první třídy.

Žáci si mohou stahovat:

  • výukové materiály (prezentace, obrázky, videa a další multimediální soubory)
  • zápisy do sešitů (např. v době nemoci)

Žáci se mohou přihlašovat na školní akce: