Kroužek Aj v 1. a 2. ročníku

Aktualizováno 7. 9.2019_21:40 hod.
Rozdělení dětí do ranního kroužku angličtiny v 1. a 2. ročníku (podle přihlašovacího formuláře) je k dispozici v příloze ve formátu pdf.
----------------------------------------------------

Výjezd Povolání (8. ročník)

Ve středu 4. září jsme se vydali do Řásné na výjezd Povolání, kterého se zúčastnil celý 8. ročník. Hned první den jsme měli 5 aktivit, mezi které patřilo například vyřezávání z kůry, výroba a oblékaní se do modelů z novin a určování, koho bychom jako doktoři zachránili. Také jsme se vypravili na výlet na Javořici, který jsme si náramně užili. Druhý den jsme hned po snídani začali první aktivitou, což bylo přiřazování lístečků s informacemi k různým povoláním. Následovala aktivita, kde jsme si museli zapamatovat co nejpřesněji co nejvíce básniček. Program byl zajímavý a bavil nás.

Badatelský kroužek o prázdninách

Během letních prázdnin jsme se s badatelským kroužkem zapojili do kosení mokřadních luk na Lesnovsých mokřadech a na mokřadech u Popic u Jihlavy. Naším úkolem bylo především vyhrabání posečené trávy a rákosu, dále čištění tůněk a nakonec také stahovaní posečených rostlin a keřů na plachtách na určená místa. Během července jsme se sešli celkem devětkrát, odpracovali dohromady 175 hodin a pomohli sdružení Mokřady a management s údržbou cenných lokalit. Také jsme se věnovali monitoringu živočichů na mokřadech, především obojživelníkům a vážkám.

Družina

Školní družina je součástí výchovně vzdělávací činnosti na škole – přirozeně doplňuje ŠVP školy

  • rozvoj funkčních kompetencí žáků - „learning by doing“
  • rozvoj individuálních schopností žáků
  • pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
  • podpora komunikace mezi žáky
  • posilování kvality vzájemných vztahů mezi žáky
  • rozvoj nadaných žáků
  • prevence sociálně patologických jevů

 

Oblasti zaměření kroužků:

Služby vedení školy o letních prázdninách – červenec, srpen 2019

středa 9:00 – 11:00 hod.
3. 7. - Mgr. Vladimír Nekvinda, Mgr. Zdeňka Obrdlíková, Gabriela Tesařová, Ing. Silvie Žďánská
10. 7. - Mgr. Vladimír Nekvinda, Mgr. Zdeňka Obrdlíková, Gabriela Tesařová, Ing. Silvie Žďánská
17. 7. - Mgr. Vladimír Nekvinda, Gabriela Tesařová, Ing. Silvie Žďánská
24. 7. - Mgr. Vladimír Nekvinda
31. 7. - Mgr. Vladimír Nekvinda, Mgr. Zdeňka Obrdlíková, Ing. Silvie Žďánská
7. 8. - Gabriela Tesařová, Mgr. Pavel Říha
14. 8. - Ing. Silvie Žďánská

Výlet za odměnu - Hamry nad Sázavou

Ve čtvrtek 27. června si většina dětí z badatelského kroužku zvolila jako výlet za odměnu putování okolím Hamrů nad Sázavou. Už před šestou hodinou ráno jsme se sešli na nádraží a vyjeli směrem na Havlíčkův Brod. Cestou se nám ale porouchal náš vlak a museli jsme v Mírovce čekat, až nás do Brodu odtáhne jiná lokomotiva. V Havlíčkově Brodě nám díky tomu ujel přípoj a další vlak jel až za tři hodiny. Prohlédli jsme si zatím náměstí a ochutnali zdejší výbornou zmrzlinu. Další cesta již proběhla bez potíží a šťastně jsme dojeli do Hamrů nad Sázavou.

Spolupráce prvního a devátého ročníku – rozloučení

Ve středu 26. června se žáci 9. ročníku přišli rozloučit se svými prvňáčky. Všichni se shromáždili na chodbě a společně si, pod vedením paní učitelky Pikové, zazpívali naučené písničky a také si zatančili s paní učitelkou Kremláčkovou a žáky 2.B. Poté si vzájemně vyměnili dárky a popřáli hezké prázdniny. Některá loučení se neobešla bez slziček.  


 

Sportovní den - Filmová cesta

V rámci sportovního dne si žákyně osmého ročníku připravili pro své spolužáky filmem a seriálem inspirované sportovní soutěže v areálu školy. Žáci se tak zúčastnili Hry o trůny, učili se, Jak vycvičit draka, snažili se nezamotat v luštění, jak se řeší Záhada hlavolamu apod.