Evropský den jazyků

Týden evropských jazyků prostřednictvím CLILu 21. – 25. 9. 2020 na ZŠ Otokara Březiny, Jihlava

Co je to CLIL?
CLIL je zkratka odvozená od anglického Content and Language Integrated Learning. Jedná se o výuku nejazykových předmětů (od matematiky až po výtvarku) prostřednictvím cizího jazyka.

Prvňáčci - plán prvního týdne školy 2020-2021

Vážení rodiče, vzhledem k epidemiologické situaci jsme nuceni nastavit přísnější pravidla pro provoz ve škole a školní jídelně. Snažíme se tak chránit vás, vaše děti i zaměstnance školy a jejich rodiny. Proto po dobu nezbytně nutnou nebude umožněn rodičům vstup do školy (v mimořádném případě musí být předem dohodnutá schůzka s daným vyučujícím). Dále nebudou funkční čipy pro vstup do školních prostor pro žáky 1. – 5.

Rada rodičů

Aktualizováno 26. 6. 2020: V příloze je zápis z jednání - RR_200624.pdf

TOTÁLNÍ LUXUS

Holky a kluci, dámy a pánové! Přijměte pozvání ke čtení školního "webočasopisu," který nese název TOTÁLNÍ LUXUS, a vznikl díky aktivitě, kreativitě a silné vůli některých žáků 9.B. Původně měl být časopisem tištěným, který byste si prolistovali a prohlédli. Ale život je změna a změna je život, přinášející situace nečekané jako například uplynulé tři měsíce, a proto tedy časopis čtete na internetu.